Collectevergunning

Wat is collecteren?

Het inzamelen van geld of goederen. Dit kunt u doen vanuit een openbare locatie zoals een winkel of supermarkt maar ook huis aan huis langs de deur gaan.

Voorwaarden

Het geld of de goederen die u inzamelt moet voor een liefdadig of ideëel doel zijn bestemd.

Geen vergunning nodig

Als u binnen uw familie of vriendenkring (in besloten kring) geld of goederen inzamelt
Als u als organisatie in het bezit bent van een keur of certificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving EN op het landelijk collecterooster van het CBF vermeld staat.

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Kosten

Een collectevergunning kost € 34,90 (kosten 2024).
Tenzij u het bezit bent van een keurmerk en op het landelijk collecterooster (Deze link gaat naar een externe website) vermeld staat, dan is het gratis.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).