Teus Meijdam

Pasfoto van Teus Meijdam
Functie
Wethouder
E-mail
secretariaatmeijdam@vijfheerenlanden.nl

"Zoveel mogelijk de schop in de grond!"

Portefeuille

  • Wonen
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Openbare ruimte
  • Monumentenzorg
  • Kernen: Hei- en Boeicop, Lexmond, Leerbroek en Zijderveld

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap:

  • Lid Algemeen Bestuur Bureau Openbare Verlichting
  • Lid Dagelijks Bestuur Bureau Openbare Verlichting

Onbetaalde nevenfunctie die niet voortkomt uit het wethouderschap:

  • Ouderling van de Molukse Kerk