Crisisbeheersing

Gemeente Vijfheerenlanden is voorbereid op een crisis. Hoe groot de crisis ook is, de hulpdiensten brandweer, ambulance en politie komen in actie. De gemeente is ook een hulpdienst.

Wij vangen mensen op als ze hun huis uit moeten, we registreren slachtoffers en schade. Daarnaast verzorgen we de crisiscommunicatie en nazorg. We zien ook toe op de veiligheid van gebouwen en de openbare ruimte. Is er een crisis? Dan staan alle betrokken organisaties onder bevel van de burgemeester.

Bent u zelf ook voorbereid?

Kijk op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) om goed voorbereid te zijn op een noodsituatie zoals extreem weer, brand en explosie, een ziektegolf, terrorisme of een overstroming. Daar leest u wat u moet doen als de sirene gaat. Of wat u moet doen bij een evacuatie, wat NL-Alert is en hoe u een noodpakket samenstelt.
Tijdens een crisis kunt u op verschillende manieren lezen of horen wat er wat er aan de hand is en wat u moet doen:

Veiligheidsregio Utrecht

Een ramp of crisis beperkt zich vaak niet tot één gemeente. Alle gemeenten moeten zich daarop voorbereiden. Daarom werken de gemeenten in de provincie Utrecht samen in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De Veiligheidsregio verbindt de hulpverlening tijdens rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Zij verlenen hulp op straat voor de inwoners en passanten van de regio, adviseren gemeenten over veiligheid en houden toezicht.

Regionaal crisisplan

Voor een goede voorbereiding maken gemeenten samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een crisisplan en een risicoprofiel. Het crisisplan beschrijft hoe de hulpdiensten zijn georganiseerd, wie er waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Het risicoprofiel beschrijft de risico’s die er zijn in de regio, zoals bedrijven met gevaarlijke chemische opslag of terrorisme of overstroming. Lees het Regionaal Risico Profiel op de website van de Veiligheidsregio Utrecht (Deze link gaat naar een externe website).

Als de sirene gaat

De eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien traditioneel de sirenes in Nederland. In Nederland is afgesproken dat de sirene het signaal is dat u:

  • naar binnen gaat (of binnen blijft)
  • ramen en deuren sluit
  • de mechanische ventilatie of airco uitzet
  • de rampenzender aanzet

Ga pas weer naar buiten als u op de rampenzender heeft gehoord dat het weer veilig is.

De sirene is in principe bedoeld om mensen die buiten zijn te laten weten dat ze naar binnen moeten gaan. Mensen die binnen zijn, zullen de sirene daarom niet altijd horen. Daarvoor staat de sirene niet hard genoeg. Zolang er gevaar dreigt, blijft de sirene regelmatig gaan. Zo weten ook mensen die later naar buiten lopen dat er gevaar is. In meer landelijk gebied worden de mensen bij gevaar via luidsprekerwagens gealarmeerd.

Hoort u de sirene bij uw thuis niet en wilt u hierover een melding maken? Dat kan via paraatheid@vru.nl of telefonisch via 088 - 878 1315.
Lees meer over Waarschuwings- en alarmeringssystemen op de website van de Brandweer (Deze link gaat naar een externe website).