Detailhandel

Om tot een uniform en gelijk detailhandel beleid te komen is door het bureau DTNP in 2020 een visie opgesteld. Hierin zijn onder andere de ambitie en de toekomstmogelijkheden voor detailhandel in de gemeente Vijfheerenlanden beschreven.

De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld op 15 december 2020 en daarbij een wijziging doorgevoerd in het aantal vierkante meters en de voorwaarden daarbij voor detailhandel bij agrarische bedrijven. Hieronder kunt u lezen wat die voorwaarden zijn. Let op: deze voorwaarden komen in de plaats van de tekst hierover in de visie. De stukken kunt u lezen bij de agenda van de raadsvergadering van 20 december 2020; agendapunt 7.1 (Deze link gaat naar een externe website).

Winkeltijdenverordening

Bij het openstellen van uw winkel moet u zich houden aan de Winkeltijdenwet en de gemeentelijke Winkeltijdenverordening.

De Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website) regelt uitzonderingen op de winkeltijden voor de verschillende kernen van Vijfheerenlanden.

Winkeltijden

Standaard winkeltijden

De standaard winkeltijden waartussen winkels opengesteld mogen worden zijn vastgelegd in de Winkeltijdenwet. Op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) is dat tussen 06.00 en 22.00 uur. Wilt u hier van afwijken, stuur dan een verzoek naar apv@vijfheerenlanden.nl.

Gemeentelijke vrijstellingen op zon- en feestdagen, per kern

  • in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek kan het college ten hoogste vier feestdagen (geen zondagen) aanwijzen waarop winkels open mogen zijn.
  • Om deze openstelling aan te vragen stuurt u een e-mail per kern, bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, naar ondernemen@vijfheerenlanden.nl.
  • in Kedichem en Schoonrewoerd kan het college ten hoogste acht zon- en feestdagen aanwijzen waarop winkels open mogen zijn.
  • Om deze openstelling aan te vragen stuurt u een e-mail per kern, bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, naar ondernemen@vijfheerenlanden.nl.
  • in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld mogen winkels op zon- en feestdagen open zijn tussen 12.00 en 17.00 uur.

Winkeltijdenontheffing

Het college kan, in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en ten behoeve van kunstateliers en galeries, ontheffingen verlenen voor

  • bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  • het uitstallen van goederen.

Vragen over deze ontheffingen kunt u stellen via apv@vijfheerenlanden.nl.

Deze winkeltijdenverordening en ontheffingen is niet van toepassing op horecabedrijven.

Kosten

Soort ontheffing Kosten 2024
Aanvragen winkeltijdenontheffing € 50,00
Overdragen winkeltijdenontheffing € 50,00
Intrekken of wijzigen winkeltijdenontheffing € 23,25

Detailhandel bij agrarische bedrijven

Bij het uitoefenen van detailhandel door agrarische bedrijven gelden de volgende voorwaarden:

  • De fysieke uitstal ruimte die gericht is op en/of toegankelijk is voor consumenten beperkt zich tot 75 m2 werkvloeroppervlak (wvo).
  • De verkochte artikelen zijn zelf geproduceerde artikelen en/of streekproducten.
  • Maximaal 20% van het assortiment mag bestaan uit niet-streekproducten. De niet-streekproducten hebben een directe relatie met de zelf geproduceerde artikelen en/of streekproducten.