Discriminatie en ongelijke behandeling

Het kan iedereen overkomen... Ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, lichamelijk of verstandelijke beperking.

Ongelijke behandeling vindt overal plaats, zoals op het werk, op school, in een winkel of in de horeca. Wie wel eens ongelijk behandeld is, weet hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt kan last krijgen van bijvoorbeeld stress, angsten en onzekerheid. Ook kan het leiden tot slechtere prestaties op school, het werk of bij het sporten.

Expertisecentrum Provincie Utrecht

Volgens Artikel 1 van onze grondwet moeten alle mensen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling nog veel voor.

Expertisecentrum Provincie Utrecht Discriminatie (Deze link gaat naar een externe website) zet zich in voor gelijke behandeling. Bent u ongelijk behandeld? Of ziet u het om u heen? Wilt u er wat aan doen, maar weet u niet wat? Leg uw ervaring dan voor aan het Expertisecentrum ProvincieUtrecht.discriminatie.nl.
Samen met het expertisecentrum kijkt u wat u aan uw klacht kan doen en/of hoe u uw situatie kan verbeteren. Het is belangrijk om uw ervaring te melden, ook als u geen verdere stappen wilt zetten. U kunt ervoor kiezen anoniem te blijven. Dankzij uw melding kan Expertisecentrum ProvincieUtrecht.discriminatie.nl ongelijke behandeling in kaart brengen, voorkomen en bestrijden. Uw privacy wordt gewaarborgd en uw melding is vertrouwelijk. De behandeling van uw melding is geheel gratis.

Meld uw ervaring met ongelijke behandeling via