Doelgroepenverordening

Een belangrijk punt uit de Woonvisie ‘Samen sterk, met eigenheid en diversiteit’ is dat er genoeg betaalbare woningen komen voor mensen met een laag- en middeninkomen. In de huidige woningmarkt is dit aanbod te beperkt. Om te zorgen dat er in Vijfheerenlanden genoeg betaalbare woningen voor deze huishoudens worden gebouwd, heeft de gemeente een doelgroepenverordening gemaakt.

Wat is een doelgroepenverordening?

De doelgroepenverordening is een document waarin regels zijn vastgesteld over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Deze verordening zorgt ervoor dat woningen ook echt naar de woningzoekenden gaan voor wie die woningen bedoeld zijn. Hoge inkomens kunnen de lage- of middeninkomens niet verdringen voor de betaalbare woningen.

De verordening regelt eerst dat deze betaalbare woningen worden gebouwd. Daarna dat ze worden verhuurd of verkocht aan mensen met een laag of middeninkomen. En daarna ook dat deze nieuwe woningen voor langere tijd betaalbaar blijven. Hierdoor komen de woningen bij nieuwe verhuur of verkoop opnieuw beschikbaar voor mensen met een laag of middeninkomen.

Deze regeling geldt alleen voor nieuwe woningen, die gebouwd worden op basis van deze verordening.
In elk nieuwbouwplan wordt bepaald voor hoeveel woningen in dat plan de verordening van toepassing is.

Sociale huur

Dit zijn woningen met een huur tot de huurtoeslaggrens. In 2023 zijn dat de huurwoningen met een aanvangshuur van € 808,06 per maand.
Deze woningen moeten minimaal 25 jaar beschikbaar blijven voor mensen met een passend inkomen (in 2023 maximaal € 48.625).

Middenhuur

Dit zijn woningen met een huur tussen de huurtoeslaggrens en de huur behorend bij 187 WWS-punten (in 2023 maximaal € 1.026 per maand).
Deze woningen moeten minimaal 15 jaar beschikbaar te blijven voor mensen met een inkomen van maximaal € 76.828 (2023).

Sociale en middeldure koop

Dit zijn woningen met een koopprijs V.O.N. van maximaal:

  • Sociale koop: € 250.000 (inkomen tot € 63.212)
  • Middeldure koop: € 355.000 (inkomen tot € 80.000)

Deze woningen moeten minimaal 10 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep. De woningen moeten bij oplevering geschikt zijn om te gaan bewonen, zonder meerwerk. Dus er moet al een volwaardige keuken, sanitair en verwarmingssysteem in zitten bijvoorbeeld.

De koper van de woning moet er zelf in gaan wonen.
Hierop gelden wel twee uitzonderingen:

  • Verhuur aan een familielid in de eerste of tweede graad
  • Tijdelijke verhuur van maximaal 12 maanden, nadat de koper er eerst zelf minimaal 12 maanden in heeft gewoond