Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan van half april tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom kunt u de rupsen beter vermijden.

Melden

Heeft u een nest van de eikenprocessierups gezien in de openbare ruimte? Bij onduidelijkheid van eigendom van de boom, kan er een melding gemaakt worden bij de gemeente. Dat kan telefonisch via 088-599 7000 of via ons meldingformulier.

Melding openbare ruimte (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Melding openbare ruimte (met e-mail of telefoonnummer) (Deze link gaat naar een externe website)

Voor bomen die niet op gemeentegrond staan, kunt u uw melding sturen naar:

Bestrijding door gemeente

Eikenbomen staan door de hele gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de overlast voor de inwoners beperkt blijft.

Alle bomen waar nesten in hebben gezeten zijn geregistreerd zodat we dit jaar gerichter preventief kunnen bestrijden. Daarnaast proberen we natuurlijke bestrijders (koolmees, pimpelmees, sluipwesp) aan te trekken, met name in de gebieden met een hogere hoeveelheid aan rupsennesten. Ook zetten we in op meer biodiversiteit.

In de beginfase (van begin april tot begin mei) gaat de gemeente op geselecteerde plekken preventief te werk met een spuitmethode op basis van een biologische middel.

Na half mei werkt de spuitmethode niet meer. Vanaf die tijd wordt de zuigmethode toegepast. Met een speciale zuigwagen wordt tot hoog in de boom een nest opgezogen en vernietigd. Plekken waar veel mensen komen worden zoveel mogelijk aangepakt.

De gemeente beheerst de eikenprocessierups alleen op bomen in de openbare ruimte. Niet op bomen in particuliere tuinen en bomen op terreinen van woningbouwcorporaties, sportverenigingen, campings, maneges en bedrijven. Overhangend particulier groen, dat bijvoorbeeld over een stoep hangt, wordt wel behandeld.

Larve van een nachtvlinder

De eikenprocessierups is een larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen tot ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder (zonder brandharen).

Nesten

Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen en bevinden zich vaak op stammen of in de oksels van dikke takken van de boom. Vanuit de nesten gaan de rupsen 's nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Klachten door brandharen

De brandharen (ongeveer 700.000 per rups) kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegklachten. De weerhaakjes aan de brandharen komen gemakkelijk terecht in de huid, ogen en luchtwegen. Dat kan een allergische reactie opleveren. Dit kan van persoon tot persoon sterk verschillen.

De huidirritaties die binnen acht uur optreden, zijn rood en pijnlijk (huiduitslag). Ze gaan gepaard met hevige jeuk, die een paar dagen tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden.

Inademen van brandharen kan leiden tot irritaties (moeilijk slikken) en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. U hoeft niet rechtstreeks in contact met de rups te zijn geweest om klachten te krijgen.

Ook dieren, met name honden en paarden, kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen van een eikenprocessierups.

Vermijd contact

Probeer elk contact met een rups en/of nest te vermijden. Als u een (natuur)gebied bezoekt waar eikenprocessierupsen voor kunnen komen, bedek dan zoveel mogelijk uw hals, armen en benen.

Probeer na aanraking van een rups niet te krabben of te wrijven. Was of spoel uw huid of ogen goed met koud water. Ook kunt u de haartjes met plakband of ducttape van de huid deppen. Was zo nodig ook uw kleding. Vaak verdwijnen de klachten na een paar dagen tot ongeveer twee weken. Een zachte crème kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.