Energietoeslag

Huishoudens in de gemeente Vijfheerenlanden met een laag inkomen kunnen een energietoeslag aanvragen.

Avres start in de laatste week van oktober 2023 met het uitbetalen van de energietoeslag 2023. De hoogte van de toeslag is € 800,00.

Automatische betaling

Er wordt automatisch een uitbetaling gedaan aan:

  • inwoners met een bijstandsuitkering via Avres.
  • inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, waarvan Avres weet dat er recht is op de energietoeslag 2023.

Behoort u tot een van deze groepen? Dan krijgt u hierover een brief en ontvangt u automatisch de energietoeslag op uw rekening. U hoeft zelf niets te doen.

Krijgt u geen brief over de energietoeslag 2023? Dan hoort u niet bij de mensen die de toeslag automatisch krijgen. U kunt de energietoeslag aanvragen vanaf 1 november 2023 op de website van Avres (Deze link gaat naar een externe website).

Toeslag aanvragen

Over uzelf:

  • U bent 21 jaar of ouder,
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsdocument
  • U woont in de gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden of Gorinchem.
  • Uw netto-inkomen is lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm

Over uw woning:

  • U bent de hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van uw woning.

Dit is zo wanneer:

  • U voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam heeft staan.
  • Of als de energieaansluiting op uw naam staat.

Er wordt één energietoeslag uitbetaald per huishouden.

Inkomensgrenzen 2023
Norm 130%
Alleenstaande 21 jaar of ouder € 1.476,64
Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder € 1.797,31
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 2.109,48
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.643,38
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 2.231,89

Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen tot 31 maart 2024 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie (Deze link gaat naar een externe website). Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.