Erkenning van een kind

U krijgt samen een kind? Gefeliciteerd! Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, kan de vader of duomoeder zijn of haar kind erkennen. De duomoeder is de moeder waar het kind niet uit is geboren. Erkenning kan voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of daarna.

Als u het kind erkent, kunt u ook aangeven dat het uw achternaam krijgt. De moeder moet het daarmee eens zijn. Zij komt samen met u langs voor de erkenning. U kiest de achternaam bij het eerste kind. Elk volgend kind krijgt dezelfde achternaam. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan mag het kind zelf kiezen welke achternaam het krijgt.

Erkenning vóór de geboorte heet “erkenning van de ongeboren vrucht”. Het voordeel is dat het kind meteen bij de geboorte een wettelijke vader of duomoeder heeft.

Nodig

Wilt u de erkenning regelen? Kom langs. Dit gaat zo:

 • Maak een afspraak.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak en neem het volgende mee:
  • een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en de moeder; denk aan een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
  • schriftelijke toestemming van de moeder of het kind
  • eventueel schriftelijke toestemming van de moeder voor de keuze van de achternaam
   Dit hoeft alleen bij het eerste kind uit de relatie en de moeder moet ook zelf meekomen naar de erkenning.
 • De moeder moet ook zelf meekomen naar de erkenning van het eerste kind uit de relatie.

Voorwaarden

Wanneer kunt u bijvoorbeeld een kind erkennen?

 • U heeft beide de Nederlandse nationaliteit. Als één of beide ouders een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse, moet u een afspraak maken. Dit kan via 088 - 599 7000.
 • U bent niet getrouwd met elkaar of hebt geen geregistreerd partnerschap met elkaar.
 • U bent geen directe familie van elkaar (vader, moeder, broers of zussen).
 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft schriftelijke toestemming van de moeder nodig als het kind nog geen 16 jaar is.
 • U heeft schriftelijke toestemming van het kind nodig als het 12 jaar of ouder is.
 • Er zijn niet al twee ouders.
 • Staan één of beide ouders niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Vijfheerenlanden? Dan moet de gemeente Vijfheerenlanden eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.

U hoeft niet de biologische vader of moeder van het kind te zijn.
Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de rechtbank nodig.

Kosten

De erkenning(-sakte) is gratis.

Bijzonderheden

Meer weten?

Extra informatie over erkenning van een kind bij de Rijksoverheid.

Termijn

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt. U krijgt het afschrift van de akte mee.

Hebt u als ouders andere/meerdere nationaliteiten, dan vóóraf altijd eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Tips

Kijk ook voor meer informatie op onze pagina Gezag door Erkenning.