Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Vaak hebt u dan een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht, tentfeest of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Aanvraag evenementenvergunning (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvraag evenementenvergunning (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Categorieën evenementen

De gemeente Vijfheerenlanden hanteert vier verschillende categorieën evenementen:

 • Categorie 0: meldingsplichtige evenementen
  U dient de melding van een 0-evenement minimaal vijftien werkdagen van tevoren in.
 • Categorie A: reguliere evenementen
  U dient de aanvraag voor een A-evenement minimaal acht weken van tevoren in.
 • Categorie B: aandachtsevenementen
  De aanvraag voor een B-evenement moet minimaal zestien weken van tevoren worden ingediend.
 • Categorie C risico evenementen
  De aanvraag voor een C-evenement moet minimaal twintig weken van tevoren worden ingediend.

Als u twijfelt over de categorie waar onder het door u te organiseren evenement valt of hebt u andere vragen neem dan contact met ons op. Wij kunnen u in de meeste gevallen verder helpen.

Put Middelwaard Vianen

Wilt u een evenement organiseren bij Put Middelwaard in Vianen? Daarvoor gelden andere voorwaarden en eisen. Lees voor meer informatie het Locatieprofiel Put Middelwaard Vianen.

Spoedaanvraag

Wanneer u uw aanvraag korter dan de genoemde termijnen indient kunnen wij besluiten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen en u dus geen vergunning te verlenen. Wanneer we uw aanvraag wel in behandeling nemen betaalt u extra. Voor een spoedaanvraag betaalt u 50% extra.

Soorten evenementen

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van een aantal factoren

Niet commerciële evenementen

Evenementen of activiteiten die sociaal-cultureel of educatief van aard zijn, of worden gehouden door instellingen – overwegend stichtingen en verenigingen – met een sociaal-culturele of educatieve doelstelling binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Voorbeelden zijn Koningsdag (door Oranjevereniging), Paardenmarkt, rommelmarkten georganiseerd door kerkgenootschappen of voor goede doelen.

Commerciële evenementen

Evenementen of activiteiten die zijn gericht op het behalen van winst, of worden gehouden door organisaties met een winstoogmerk. In het bijzonder betreft het evenementen of activiteiten zoals (pop)concerten, dancefeesten, beurzen, braderieën of andere promotionele activiteiten.

Kosten

Leges niet commerciële evenementen
Soort evenement Kosten 2024
Meldingsplichtig 0-evenement € 0,00
Categorie A-evenement € 75,60
Categorie B-evenement € 151,15
Categorie C-evenement € 442,15
Leges commerciële evenementen
Soort evenement Kosten 2024
Meldingsplichtig 0-evenement € 0,00
Categorie A-evenement € 290,80
Categorie B-evenement €1,105,30
Categorie C-evenement € 2.908,75

Voor een spoedaanvraag betaald u 50% extra.

Vragen?

Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u in de meeste gevallen verder helpen.

E-mail: evenementen@vijfheerenlanden.nl
Telefoon: 088 - 599 7242

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).