Fier op Reis

Fier op reis is opgesteld door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en is gebaseerd op de vraag: wat voor een raad willen wij zijn?

Vanaf 30 maart 2022 zijn wij de raad van de gemeente Vijfheerenlanden. Het startpunt van een reis die tot de gemeenteraadsverkiezingen 2026 zal duren. Een reis met een bont politiek gekleurd gezelschap dat ondanks vaak uiteenlopende ideeën over het reisgebied, de gemeente Vijfheerenlanden, samen op pad is gegaan. Samen hebben we een taak te vervullen voor en met de inwoners van onze prachtige gemeente. Een gemeente die, net zoals onze raad, gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid. In cultuur, achtergrond en overtuiging. Een diversiteit die ons sterker maakt, omdat we met elkaar staan voor wat ons bindt. Wat ons Vijfheerenlanden maakt.

Fier op reis is onze leidraad bij deze reis, een commitment aan onszelf, maar zeker ook aan onze inwoners. Een collectief geweten dat als kapstok kan fungeren voor andere documenten die verdere richting geven aan onze reis, zoals de lange termijn agenda, de notitie versterking lokale democratie en een communicatieplan.

Fier op reis bestaat uit drie onderdelen:

 • Raad aan het stuur:
  Hoe geven we als raad invulling aan onze rol?
 • De raad en de samenleving:
  Hoe gaan we als raad om met onze samenleving?
 • De raad van waarden:
  Hoe gaan we om met elkaar, met het college en met de organisatie?

De raad aan het stuur

De raad aan het stuur betekent niet per definitie dat de raad altijd aan het stuur zit. Het betekent wel dat wij als raad zelf bepalen wanneer en hoe wij aan het stuur willen zitten. Bij voorkeur wordt deze keuze niet steeds opnieuw gemaakt, maar voor een langere termijn en voor meerdere onderwerpen vastgelegd. Hiermee ontstaat tijd en overzicht. Dat helpt ons om inzicht te krijgen in de complexiteit van een onderwerp en de impact hiervan op de samenleving. Kennis die bijdraagt aan de diepgang van het politieke debat en de transparantie van onze besluitvorming.

Wij staan voor:

 • Een constructief samenspel met elkaar en met het college.
 • Het uitstellen van de politiek: het politiek debat volgt op een inhoudelijke verkenning van het onderwerp en de maatschappelijke dilemma’s.
 • Het belang van onze inwoners door de impact van een onderwerp op de samenleving zwaar mee te wegen in het bepalen van onze rol.

En daarom:

 • Werken we met een lange termijn agenda waarin zowel de raadsonderwerpen als de planning van het college zijn verwerkt.
 • Maken we gebruik van een routekaart die ons per onderwerp naar een passende rol navigeert.

De raad en de samenleving

De raad neemt geen besluiten voor de samenleving, maar uit naam van de samenleving. Voor ons allemaal geldt immers dat wij niet alleen raadslid, maar ook en vooral één van de bijna 59.000 inwoners van onze gemeente Vijfheerenlanden zijn. Met de verkiezingen kregen wij het mandaat van de samenleving om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Daarmee is er sprake van een gezamenlijke reis. Dat vraagt niet alleen om een voortdurende afweging wanneer en hoe we de samenleving betrekken bij de beslissingen die wij moeten nemen, maar ook om een collectieve ambitie deze samenwerking te verbeteren. Dat verkregen mandaat zegt overigens niets over het vertrouwen. Wij zijn ons ervan bewust dat het vertrouwen van de samenleving in de overheid onder druk staat. Dit vertrouwen versterken is een belangrijke ambitie van onze raad.

Wij staan voor:

 • Transparantie: Werken aan begrip en betrokkenheid, verwachtingen uitspreken en de context schetsen.
 • Toegankelijkheid: Op tijd en volledig, begrijpelijk voor alle doelgroepen, zichtbaar: digitaal én fysiek.
 • Verbinding: Steeds uitdragen dat wij als raad de samenleving vertegenwoordigen en bij onze besluitvorming open te staan voor de kennis, kunde, meningen en visies uit de samenleving.

En daarom:

 • Zijn we zichtbaar in de samenleving en communiceren wij in heldere taal.
 • Geven we inzicht in de afwegingen die voorafgaan aan een besluit.
 • Gaan we aan de slag met het uitwerken van de startnotitie versterking lokale democratie.
 • Zoeken we jonge collega’s voor de jeugdraad Vijfheerenlanden.
 • Ontmoeten we jongeren om in gesprek te gaan over hun leven en politiek.
 • Wordt het VHL plein een plek van ontmoeting tussen samenleving en raad.

De raad van waarden

Waarden zijn als de kruiden in een recept. Op papier worden ze apart omschreven, maar eenmaal verwerkt, vermengen ze zich in het gerecht en maken ze de smaak. Daarmee zijn onze waarden meer dan een aantal gedragsregels tijdens onze reis. Onze waarden vertellen wat voor een raad wij willen zijn, waar wij voor staan. Hoe gaan we om met elkaar, met het college, met de organisatie en natuurlijk met de samenleving. Centraal in al die waarden staat het woord respect. Respect voor elkaar, voor het college en de organisatie, respect voor het ambt, respect voor onze mooie gemeente en haar inwoners.

Wij staan voor:

 • Respect
 • Integriteit
 • Betrouwbaarheid
 • Dienstbaarheid
 • Transparantie
 • Collegialiteit
 • Humor

En daarom:

 • Laten we iedereen in zijn of haar waarde en respecteren we verschillen.
 • Omarmen we met elkaar onze democratisch genomen besluiten.
 • Gaan we integer om met informatie en met onze bijzondere positie.
 • Werken we samen en stellen we vragen.
 • Spreken we elkaar aan op ons gedrag.