Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen.

Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat. U moet wel een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders hebben.
Andere bewoners mogen bezwaar maken tegen de gehandicaptenparkeerplaats.
Heeft u een nieuwe auto? En heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

Aanvraag

U vraagt de vergunning bij de gemeente aan. Dit kan online of schriftelijk. Dit gaat zo:

Online

Log in met uw DigiD.
Vul het formulier in (houdt uw kentekennummer en het nummer van uw gehandicaptenparkeerkaart bij de hand).

Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk

Stuur uw aanvraag naar info@vijfheerenlanden.nl of
Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam.

In de aanvraag vermeld u uw kentekennummer en het nummer van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team RO-Verkeer 088 - 599 7000.

Termijn

Wij reageren binnen acht weken op uw aanvraag. Na publicatie van het besluit wordt de parkeerplaats zo snel mogelijk gerealiseerd.

Kosten

 • De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn € 205,95
 • Het tussentijds wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kost € 117,40. Hiermee bedoelen we een nieuw onderbord of een nieuwe locatie.

(tarieven 2024)

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.
 • U heeft geen parkeerplaats op uw eigen grond of bij uw appartement.
 • De gemeente kijkt of het verkeer er geen last van zal hebben.
 • De parkeerplaats is even lang geldig als uw gehandicaptenparkeerkaart.

Weigeringsgronden

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt niet toegekend indien:

 • de aanvrager niet ingeschreven staat als bewoner van het pand waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd.
 • de aanvrager niet beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder die nog twee jaar geldig is.
 • er voor de aanvrager een mogelijkheid bestaat om op eigen terrein in een parkeerplaats te voorzien.
 • de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats ter plekke leidt tot een onveilige verkeerssituatie of een belemmering van de doorstroming van het overige wegverkeer.
 • het kenteken van de auto niet staat op naam van de aanvrager of op naam van de partner. Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, heeft de aanvrager een verklaring van de kentekenhouder nodig dat hij of zij de dagelijkse bestuurder is.

Wanneer er aan één van de hierboven genoemde voorwaarde niet wordt voldaan, dan zal de aanvraag geweigerd worden.

Lees voor meer informatie de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gemeente Vijfheerenlanden op Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).