Geheimhouden persoonsgegevens

De gemeente houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige gegevens delen we met andere organisaties. Bijvoorbeeld UWV, de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen en gezondheids- of onderwijsorganisaties. Wilt u dit niet? Vraag ons dan om uw gegevens geheim te houden. U hoeft niet te vertellen waarom u dit wilt.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens (DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Of

Geheimhouding is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege belastingen of een pensioen. Is er een rechtszaak tegen u? Dan mag de gemeente uw gegevens wel aan de advocaat geven. De gemeente vraagt u dan eerst om uw mening en onderzoeken wat het beste is voor alle betrokkenen.

U vraagt geheimhouding aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt geheimhouding vragen voor uzelf en voor uw kinderen jonger dan 16 jaar. Vanaf 16 jaar moeten jongeren het zelf aanvragen.

Als u verhuist, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. Ook niet als u naar een andere gemeente verhuist. De geheimhouding geldt ook voor het nieuwe adres.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • U hoeft niet te vertellen waarom u de gegevens geheim wilt houden.
  • Ook een curator mag geheimhouding aanvragen.
  • De gemeente kan niet altijd de gegevens geheim houden. Bijvoorbeeld voor de belastingdienst of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Kosten

Het geheimhouden van uw gegevens kost niets.

Bijzonderheden

Wilt u weten welke organisaties uw gegevens krijgen? Vanaf 1 maart 2022 kan dat via MijnOverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvraag

U wilt uw persoonsgegevens geheim houden? Vraag dit bij ons aan. Dit gaat zo:

Houd een kopie of scan van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij de hand of neem het origineel mee. U kunt de aanvraag digitaal (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website), per post of aan de balie doen.

Per post

  • Stuur een brief.
  • Leg uit dat u geheimhouding van uw gegevens wilt.
  • Stuur de kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • Zet uw handtekening onder de brief.

Aan de balie

  • Maak een afspraak.
  • Kom persoonlijk langs.
  • Neem uw identiteitsbewijs mee.

Wilt u de geheimhouding weer laten stoppen? Regel dat dan op dezelfde manier. Zorg ook voor een (kopie van uw) identiteitsbewijs.

Termijn

We sturen binnen 4 weken een reactie. U krijgt dan een brief waarin we uitleggen hoe het werkt.