Gemeentewapen, -logo en ambtsketen

Het wapen en het logo van de gemeente Vijfheerenlanden stralen uit wie de gemeente is en hoe we ons willen presenteren. Ons logo is open en transparant en ons wapen is geladen met historie.

Nauw daarmee verbonden is de ambtsketen. Die wordt gedragen door de burgemeester en is een punt van herkenning van de burgemeester en van onze gemeente.

Wapen van gemeente Vijfheerenlanden

Het wapen van de gemeente Vijfheerenlanden is ontworpen door de Hoge Raad van Adel. Zij adviseren over ‘adeldom en heraldiek’ en ontwerpen onder andere gemeentewapens. Het wapen combineert elementen uit de wapens van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Op 3 april 2020 is het wapen met Koninklijk besluit aan de gemeente verleend.

Het wapen Vijfheerenlanden. Twee gouden leeuwen met rode nagels en tongen die een zilveren en rood schild met een roos in het midden vasthouden. Boven het schild staat een gouden kroon met rode en blauwe 'stenen'

In zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel vergezeld van drie zuilen van sabel en in het hart een zevenbladige roos, geknopt van goud en gepunt van sinopel.

Historie

Het gemeentewapen van Vijfheerenlanden combineert twee gekanteelde dwarsbalken (wapen van Leerdam), de drie zuilen (wapen van Vianen) en de zevenbladige heraldische roos (wapen van Zederik) in een schild. Voor voldoende contrast heeft de roos een gouden knop en groene punten.

De drie wapens van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik

Wapendiploma

Op 30 september 2021 hebben burgemeester Fröhlich en raadslid Dick den Hertog het officiële wapendiploma in ontvangst genomen van Marc Scheidius en Jos den Borne van de Hoge Raad van Adel.

Burgemeester Fröhlich, raadslid Dick den Hertog nemen het wapendiploma van de gemeente Vijfheerenlanden in ontvangst van Marc Scheidius en Jos van den Borne van de Hoge Raad van Adel.

Logo van de gemeente Vijfheerenlanden

Ons logo is open en transparant, dat staat voor het beeld dat we willen uitdragen.

De kleuren uit ingegeven door de logo’s van voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Met elkaar vormen ze een geheel in de naam van de gemeente in een harmonieuze samenstelling.

De kleuren zijn dieper gemaakt om voldoende contrast te bieden tegen een witte achtergrond. Zo zorgen we ervoor dat ons logo en de tekst in één van de kleuren goed leesbaar is.

Het logo van de gemeente Vijfheerenlanden. Waarin het woord gemeente in het goud staat. En Vijfheerenlanden onder elkaar is geschreven: vijf in het goud, hee en ren in het rood & lan en den in het blauw

Let op!Let op, evenals andere auteursrechtelijke werken van de gemeente is ook dit logo auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden gebruikt worden, tenzij de afdeling communicatie van de gemeente Vijfheerenlanden schriftelijk toestemming voor het gebruik ervan heeft gegeven.

Ambtsketen van de gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een nieuwe, eigen ambtsketen.

De keten bestaat uit aaneengeschakelde vijfhoeken met daarin kenmerkende elementen uit alle dorpen en steden van de gemeente. Ook heeft de ambtsketen een draaibare munt met aan de ene zijde het rijkswapen en aan de andere zijde het gemeentewapen.

De burgemeester (of locoburgemeester) is verplicht de ambtsketen te dragen tijdens de vergadering van de gemeenteraad en bij een ontvangst van een Commissaris van de Koning, minister of de Koning. Vaak draagt hij de keten ook bij openbare officiële gelegenheden.

De ambtsketen van de gemeente Vijfheerenlanden. Zestien vijfhoekige schakels met daaronder de draaibare medaille met het gemeente wapen aan de ene kan en het rijkswapen op de andere kant. De schakels verbeelden van de linkerschouder naar de rechterschouder: De Hersteld Hervormde kerk in Leerbroek, een pompeblad voor Hoef en Haag, de watertoren van Meerkerk, een vierroeder voor Zijderveld, een ooievaar voor Schoonrewoerd, het oude stadhuis van Ameide, Fort Everdingen, Rivier de Lek voor Tienhoven aan de Lek, Stadhuis Vianen, de Lakervelders van Lexmond, het Hofje van Mevrouw van Aerden voor Leerdam, een hoekmolen voor Hei- en Boeicop, een brug voor Nieuwland, de dorpscontour van Oosterwijk en een knikkerend meisje voor Kedichem.

Edelsmeden Tamara van Kekerix en Guido Schram van Atelier79 ontwierpen en maakten de keten. We waren geselecteerd en mochten aan de slag in een officieel ontwerpproces, ook een heel spannend moment. We hebben beiden onze creativiteit ingebracht.

Ambtsketen van de gemeente Vijfheerenlanden

Gebruik van het logo en wapen

De gemeente gebruikt het logo om herkenbaar te zijn voor de inwoners, bijvoorbeeld op onze enveloppen. Het wapen wordt gebruikt bij speciale aangelegenheden, zoals op trouwaktes.

Wilt u het logo, wapen (of delen ervan) gebruiken? Bel naar 088 – 599 7000 en vraag naar het team Communicatie. Of stuur een e-mail naar communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Let op: evenals andere auteursrechtelijke werken van de gemeente is ook dit logo auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden gebruikt worden, tenzij de afdeling communicatie van de gemeente Vijfheerenlanden schriftelijk toestemming voor het gebruik ervan heeft gegeven.