Glasvezel

Snel internet

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Niet alleen diensten van de gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

Waar staan we nu?

Inmiddels is een groot gedeelte van de gemeente Vijfheerenlanden aangesloten op het glasvezelnetwerk.

De gemeente heeft met Delta Fiber Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ook de laatste adressen in ons buitengebied en de kernen Vianen en Leerdam te voorzien van glasvezel.

In de kern Vianen is de grootse deel van het netwerk aangelegd. De aanleg zal naar verwachting medio 2024 zijn afgerond. In Leerdam is in het voorjaar van 2024 gestart met de aanleg die tot medio 2025 zal duren. Zo heeft de gemeente Vijfheerenlanden bereikt dat iedereen in onze gemeente toegang tot glasvezel krijgt, dus ook op voor de aanbieder minder aantrekkelijke locaties.

Met de aanleg van glasvezel is werk gemoeid in de openbare ruimte. Ook hier blijven wij als gemeente garant staan voor een nette en veilige omgeving voor onze inwoners. Onze kaders en kwaliteitseisen vindt u in ons Handboek Kabels en Leidingen (Deze link gaat naar een externe website).

Is snel internet geen nutsvoorziening?

Het aanleggen van een internetverbinding is helaas géén nutsvoorziening, zoals elektriciteit en gas. De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hierop géén invloed. Ook kan de gemeente geen verplichting van aanleg opleggen.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente juicht de aanleg van glasvezel van harte toe, maar draagt financieel niet bij. De gemeente kan wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn. Ook kan de gemeente kijken of er marktpartijen zijn die op basis hiervan afspraken zouden willen maken. Deze afspraken komen dan in een samenwerkingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst maakt de gemeente met de aanbieder(s) harde afspraken over het proces, de kosten, de communicatie, de werkzaamheden en dergelijke. Via zo’n overeenkomst willen wij snel internet voor alle adressen in onze gemeente laten aanleggen. Dus niet alleen voor de makkelijk bereikbare panden. Met Delta Fiber is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Geeft de aanleg van glasvezel veel overlast?

Er kan soms tijdelijk overlast ontstaan voor de omgeving, omdat sleuven gegraven worden waarin kabels gelegd worden. Omdat de glasvezelbedrijven vaak niet samen kunnen werken wordt een sleuf vaak nog een keer gegraven door een volgende aannemer. We begrijpen dat dat vervelend is en daarom kijkt de gemeente samen met de aannemers naar de planningen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@vijfheerenlanden.nl.