Glasvezel

Snel internet

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Niet alleen diensten van de gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

Waar staan we nu?

In de gemeente Vijfheerenlanden is nog niet overal snel internet. Inmiddels is een groot gedeelte van ons buitengebied aangesloten op het glasvezelnetwerk. Delta Fiber is van plan de laatste adressen in ons buitengebied in 2024 en 2025 te voorzien van glasvezel.

De gemeente heeft met Delta fiber een convenant gesloten om de kernen Vianen en Leerdam te voorzien van glasvezel. In de kern Vianen is de grootse deel van het netwerk aanlegt. De aanleg zal naar verwachting tot medio 2024 plaats vinden. In Leerdam zal in het voorjaar van 2024 ook gestart worden met de aanleg die tot ca medio 2025 zal duren.

Zo hebben wij bereikt dat iedereen in onze gemeente toegang tot glasvezel krijgt, dus ook op voor de aanbieder minder aantrekkelijke locaties.

Met de aanleg van de bekabeling is werk gemoeid in de openbare ruimte. Ook hier willen wij als gemeente garant staan voor een nette en veilige omgeving voor onze inwoners. Onze kaders en kwaliteitseisen vindt u in ons Handboek Kabels en Leidingen (Deze link gaat naar een externe website).

Is snel internet geen nutsvoorziening?

Het aanleggen van een internetverbinding is helaas géén nutsvoorziening, maar een vrije markt. Iedereen die wil, mag een kabel in de grond leggen. Veel mensen vinden dat de overheid moet investeren in glasvezelnetwerken/snel internet voor haar burgers.

Hoe zit dat nu eigenlijk? De Telecommunicatienetwerken (waaronder KPN, Ziggo en Delta Fiber) zijn in Nederland geprivatiseerd.

De gemeente juicht de diverse initiatieven van harte toe, maar draagt financieel niet bij.

Wat is de rol van de gemeente?

De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Zij kan wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn. Ook kan de gemeente kijken of er marktpartijen zijn die op basis hiervan, afspraken zouden willen maken. Deze afspraken komen dan in een convenant. In dit convenant maakt de gemeente met de aanbieder(s) harde afspraken over degeneratiekosten en dergelijke. Dit kan leiden tot een aantrekkelijke korting. Via het convenant willen wij snel internet voor alle adressen in onze gemeente. Dus niet alleen voor de makkelijk bereikbare panden.”

Geeft de aanleg van glasvezel veel overlast?

Er kan soms tijdelijk overlast ontstaan voor de omgeving, omdat sleuven gegraven worden waarin kabels gelegd worden. Omdat de glasvezelbedrijven vaak niet samen kunnen werken wordt een sleuf vaak nog een keer gegraven door een volgende aannemer. We begrijpen dat dat vervelend is en daarom kijkt de gemeente samen met de aannemers naar de planningen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie?

Hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@vijfheerenlanden.nl.