Graaf- of Klic-melding

Heeft u plannen voor werkzaamheden in de grond? Het is mogelijk dat daar kabels en leidingen liggen. Maak via Het Kadaster een Kabels en Leidingen Informatie Centrum melding (Klic-melding).

Daar kunt u een aanvraag doen waar de kabels en leidingen liggen. Handig wanneer u wilt graven met een machine. Het Kadaster (KLIC) laat u weten of er kabels en leidingen liggen die u misschien kunt raken. U krijgt daar bijvoorbeeld een tekening van. Dan weet u ongeveer waar de kabels en leidingen lopen. Als u machinaal gaat graven moet u altijd eerst met de schep voorsteken, want de KLIC kan altijd afwijken

Alle eigenaren van kabels en leidingen geven door aan het KLIC waar hun kabels en leidingen liggen. U heeft ook onze toestemming nodig voor het graven op openbare grond. U moet dan een melding maken via het gemeentelijke meldsysteem. Dit kan altijd alleen via de netbeheerder. Als particulier is het niet toegestaan graafwerkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren.

Aanpak

De melding over uw graafwerkzaamheden doet u bij het kadaster. Dit gaat zo:

Gaat u in gemeentegrond graven? Dan moet u hiervoor toestemming aanvragen bij de gemeente. Zorg voor een duidelijke plattegrond en beschrijving van uw plannen.