Honden

De gemeente heeft besloten om de hondenbelasting af te schaffen.
Het is daarom niet nodig om uw hond aan te melden.

Samen met de hond in de openbare ruimte

Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Daar dragen we allemaal aan bij. De aanwezigheid van hondenpoep staat een positieve beleving en een goed gebruik van de openbare ruimte echter in de weg. Hondenpoep geeft overlast en is een van de meest voorkomende ergernissen van inwoners.

Het is van belang dat de overlast vermindert, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de behoeften van de honden en de hondenbegeleiders. Binnen de gemeente zijn er al voorzieningen voor de hond om los te kunnen spelen en te rennen. Hiervoor moeten de spelregels duidelijk worden uitgedragen en gehandhaafd worden om zo een fijne leefomgeving, samen met de hond, voor iedereen te kunnen realiseren.

Verplichtingen

Om de overlast door honden zoveel mogelijk te beperken, zullen de hondenbezitters zich moeten houden aan vaste spelregels. Onderdeel van deze spelregels zijn de verplichtingen die vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening gelden.

  • Aanlijnplicht: Er geldt binnen de bebouwde kom een aanlijnplicht. Buiten de bebouwde kom niet.
  • Opruimplicht: Er geldt overal in de gemeente een opruimplicht tenzij anders aangegeven.

DepoDogs

DepoDogs zijn door de gemeente geplaatst om hondenbezitters te faciliteren in de opruimplicht. Dit zijn speciale hondenpoep-afvalbakken die zijn verspreid over de gemeente. Mocht er geen DepoDogs in de buurt zijn, kan een gebruikt poepzakje ook worden gedeponeerd in een reguliere afvalbak.

Hondenbezitters die zich vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond laten begeleiden zijn vrijgesteld van de opruimplicht.

Gebieden

Losloopgebieden

Er zijn speciaal daarvoor aangewezen gebieden waar de hond kan rennen en spelen zonder dat dit een gevaar voor de omgeving vormt. Deze zogenaamde losloopgebieden zijn door de gemeente aangewezen. Losloopgebieden zijn vrij van aanlijnplicht en (in de meeste gevallen ook van de) opruimplicht.

Het loslopen van de hond in alle losloopgebieden in de gemeente gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitter.

Uitlaatgebieden

In de gemeente zijn er speciaal aangewezen gebieden waar wel een aanlijnplicht geldt maar geen opruimplicht. Ook zijn er gebieden waar geen aanlijnplicht is maar wel opruimplicht.

De vastgestelde gebieden van de voormalige gemeenten blijven van kracht. Indien er door het college andere gebieden worden aangewezen of opgeheven, worden deze bekend gemaakt in het gemeenteblad.

Niet toegestane gebieden

De plaatsen waar honden in zijn algemeenheid niet mogen komen zijn:

  • kinderspeelplaatsen
  • zandbakken
  • speelweides

Paaltjes

Op verschillende plekken in de gemeente zijn bepaalde gebieden met een bord of een paaltje gedefinieerd als bijvoorbeeld uitlaatgebied of losloopgebied. We hanteren de volgende paaltjes:

Twee bordjes: één met de tekst 'Losloopgebied' en de ander met 'Uitlaatstrook, hond aangelijnd, geen opruimplicht'

Handhaving

Met betrekking tot het uitvoeren van toezicht en handhavend optreden worden buitengewoon opsporingsambtenaren ingezet. De Boa’s houden toezicht op de aanlijnplicht en opruimplicht, de aanwezigheid van honden op niet toegestane locaties en het naleven van de spelregels op losloop- en uitlaatgebieden.

Meedenken over honden in de openbare ruimte

De behoeften van hondenbezitters en niet-hondenbezitters kunnen uiteenlopen. Het is daarom van belang om met elkaar het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld het vinden van plekken voor losloopgebieden of uitlaatgebieden.

De gemeente wil dit gesprek graag faciliteren en daarin meedenken. De wijkambassadeurs zijn in de wijk het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Bewoners kunnen de wijkambassadeurs benaderen met hun vragen om vervolgens samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Beleidsplan honden 2020-2024

Het beleidsplan honden 2020-2024 (Deze link gaat naar een externe website) is te vinden op overheid.nl.