Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat bent om thuis alles zelf te doen en hulp van familie, vrienden of kennissen niet meer voldoende is, komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.

Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken we naar welk resultaat bereikt moet worden, zoals:

 • een schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)
 • het verzorgen van uw was
 • organisatie van het huishouden (regie/organisatie)
 • het verzorgen van uw maaltijden
 • zorg voor inwonende kinderen
 • het doen van uw boodschappen
 • leren omgaan met het huishouden (advies, instructie en voorlichting)

Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we in ieder geval niet:

 • de zorg voor dieren (afgezien van hulphonden)
 • werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden
 • het samen drinken van een kop koffie
 • ramen lappen buiten

Vanaf 1 januari 2020 werkt gemeente Vijfheerenlanden met een nieuwe methode om vast te stellen of én hoeveel huishoudelijke ondersteuning (HO) u krijgt. Deze nieuwe methode wordt ook wel het normenkader (Deze link gaat naar een externe website) genoemd.

Het normenkader gaat uit van een gemiddelde situatie voor de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Een medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u op welk gebied u juist meer of minder tijd nodig heeft. Dit wordt opgenomen in uw persoonlijke ondersteuningsplan. In dit plan staat op hoeveel minuten hulp u recht heeft per maand. U mag samen met de zorgaanbieder bepalen met welke activiteiten die tijd precies wordt ingevuld.

Voor de uitvoering van de ondersteuning heeft de gemeente contracten afgesloten met een aantal organisaties. U kiest zelf uw aanbieder. De gemeente geeft het besluit door aan de aanbieder van uw keuze.