Huisvesting arbeidsmigranten

Een deel van de bedrijven in de gemeente Vijfheerenlanden is structureel aangewezen op werknemers uit het buitenland. Aan de vraag naar arbeid kan soms moeilijk worden voldaan. We zien dit terug in de komst van arbeidsmigranten, op dit moment vooral uit Zuid-, Midden- en Oost-Europa.

In Nederland, maar ook in onze regio, leidt deze ontwikkeling tot een aantal vraagstukken en uitdagingen.

Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten: voldoet deze huisvesting aan de eisen voor veiligheid en een menswaardig bestaan? Wat betekent de huisvesting van arbeidsmigranten voor de leefbaarheid in de dorpen en de stad? Hoe verhoudt deze woonbehoefte zich tot de huidige krapte op de woningmarkt?

Beleid arbeidsmigranten

Aan het beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten is de afgelopen periode intensief gewerkt. Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten 2022-2026 (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld.

Eén van de doelstellingen van de nota is om een beter inzicht in de huidige situatie te krijgen en waar nodig te verbeteren. Daarom worden er vanaf 2022 elk jaar monitors aangeleverd aan de raad waarin het aantal overnachtingen door arbeidsmigranten wordt bijgehouden. De monitor over het jaar 2022 vindt u op de website van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website)

Werken en wonen in Nederland

Klik voor meer informatie voor arbeidsmigranten in Nederland op de website van Werken in Nederland (Deze link gaat naar een externe website).

Visit the website Working in The Netherlands (Deze link gaat naar een externe website) to find more information for migrant workers.