In beroep gaan

Hebben wij een beslissing genomen op uw bezwaar en bent u het er niet mee eens? Of is er een besluit waar u geen bezwaar tegen kunt maken? Soms kunt u dan in beroep gaan bij de rechtbank. Doe dit schriftelijk. Het staat erbij in het besluit of u in beroep kunt gaan en waar u uw brief naar toe kunt sturen.

Bijzonderheden

Let op: Ook al gaat u in beroep, meestal is het besluit toch geldig totdat er een nieuw besluit genomen is. Is er veel haast bij? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit heet een voorlopige voorziening.

Aanpak

Stuur een brief. Dit heet een beroepsschrift. Dit gaat zo:

Schrijf een brief en zet daarin:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • zo mogelijk een kopie van het besluit
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

Indieningsadres

Rechtbank Midden Nederland
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Termijn

Stuur uw beroepsschrift op tijd op. Dit kan tot zes weken na de verzenddatum van het besluit.