Inwonerspanel

We vinden de mening en ideeën van onze inwoners belangrijk. We willen u dan ook graag betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Dat doen we onder andere met ons Digitaal Inwonerspanel.

Met een inwonerspanel kunnen we de meningen van inwoners peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen. Zo kunnen we problemen gerichter aanpakken, beleid beter vormgeven en u daarmee van dienst zijn!

Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Toegang tot internet is daarom vereist. Zo houden we de kosten van het Inwonerspanel laag en de snelheid van verwerking en rapportage van de resultaten hoog.

Doet u mee?

Als u lid wordt van het digitaal inwonerspanel dan ontvangt u een paar keer per jaar per mail een vragenlijst over actuele onderwerpen. Die gaan bijvoorbeeld over het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, veiligheid, plannen in uw omgeving, afvalinzameling.

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. U kiest zelf of u meedoet. Het is natuurlijk fijn als er zoveel mogelijk reacties zijn. En vanzelfsprekend kunt u zich elk moment afmelden voor het Inwonerspanel.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeken delen we met de leden van het digitaal inwonerspanel. U kunt ze ook altijd terug vinden op onze website.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Graag! Dit kan als u inwoner bent van onze gemeente, 16 jaar of ouder bent en beschikt over e-mail. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel van Vijfheerenlanden.
Vermeld bij uw aanmelding dat u lid wil worden van het inwonerspanel Vijfheerenlanden. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.

Aanmelden inwonerspanel

Wat doet Duo Market Research met uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om te kijken of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking en om na te gaan of er verschillend gedacht wordt in bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of de verschillende woonplaatsen. Uiteraard zijn deze gegevens anoniem en niet bekend bij de gemeente. DUO Market Research gebruikt ze uitsluitend voor het onderzoek (conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG). U kunt uw gegevens altijd aanpassen via uw Persoonlijke Internet Pagina.

Onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de onderzoeken die wij hebben gedaan en de samenvattingen van de rapporten.
De rapporten zijn los op te vragen.

Onderzoek Website 2024

Eind april 2024 hebben we een onderzoek gehouden over de website en welke informatie mensen daar graag willen vinden. Van het panel hebben 529 inwoners de vragenlijst ingevuld (32%). Daarnaast hebben 101 inwoners meegedaan via een straatenquête. De totale respons komt dus uit op 630 inwoners.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting. Lees hier de Rapportage Onderzoek Website 2024 (PDF, 643.7 kB).

(Nieuws)berichten, plannen en projecten en activiteiten

De meeste interesse van inwoners gaat uit naar informatie uit de eigen woonplaats (nieuws en plannen en projecten). Iets meer dan de helft (52%) wil de berichten graag lezen op de informatiepagina in de papieren editie van Het Kontakt Vijfheerenlanden.

Informatie opzoeken

De belangrijkste informatie die inwoners willen opzoeken op de website is informatie over de dienstverlening (81%) en wie de contactpersoon van de gemeente is voor hun woonplaats (66%).

Inloggen

Van iets meer dan de helft (55%) van de inwoners mag de gemeente cookies op de website gebruiken. Van 32% van de inwoners mag de gemeente dit niet doen.

Bijna de helft is bereid om met DigiD in te loggen. Aan de andere kant wil 40% dat niet. Van de laatste groep wil 73% wel inloggen met hun postcode.

Onderzoek Recreatie en Toerisme 2024

In maart 2024 hebben we een onderzoek gehouden over recreatie en toerisme.
De gemeente werkt aan nieuw overnachtingsbeleid. Daarin wordt onder andere afgesproken wat voor soort overnachtingslocaties de gemeente wil in Vijfheerenlanden. En welke groei van overnachtingslocaties de gemeente de volgende tien jaar wil. De resultaten van het onderzoek gebruiken we bij het maken van het nieuwe overnachtingsbeleid. In totaal heeft 43% van de leden de vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u de korte samenvatting van de resultaten. Lees hier de Rapportage Onderzoek Recreatie 2024 (PDF, 513.2 kB).

Recreatieve activiteiten

Inwoners ondernemen de volgende activiteiten het vaakst:

 • wandelen (26% elke dag)
 • fietsen (22% elke dag)

Alle ondernomen recreatieve activiteiten krijgen een ruime voldoende. De hoogste cijfers geven inwoners aan varen (7,6) en fietsen (7,4).

Groei

De meeste ideeën voor leuke uitstapjes in de omgeving vinden inwoners op social media (41%). Ruim een derde zoekt nooit naar ideeën voor uitstapjes in de omgeving.
Als inwoners informatie zoeken dan gaat het vooral om evenementen (63%) en informatie uit de regio (54%).

65% van de inwoners vindt dat er in de gemeente voldoende mogelijkheden zijn voor recreatie. Als ze iets missen dan is dat vooral meer groen om in te recreëren (59%) en een bioscoop (49%).

76% Van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat de groei van het aantal toeristen de lokale economie versterkt. Bijna de helft is het (helemaal) eens met de stelling dat ze anderen graag willen vertellen wat er in Vijfheerenlanden te doen is.

Toeristisch overnachten

Een pension of Bed & Breakfast vinden inwoners het beste passen bij toeristisch overnachten in de gemeente. Als het gaat om de uitbreiding van overnachtingslocaties dan willen inwoners het liefst B&B’s en pensions.

Van de inwoners vindt 41% dat er meer camperlocaties mogen komen. Ruim een derde (37%) vindt dat het huidige aantal camperlocaties genoeg is.

Onderzoek Openbaar Vervoer 2024

Van 22 januari 2024 tot en met 6 februari 2024 hebben we een onderzoek gehouden over openbaar vervoer. In totaal heeft 46% van de leden van het inwonerspanel de vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Lees hier de Rapportage Onderzoek Openbaar Vervoer 2024 (PDF, 1.0 MB).

Afhankelijkheid openbaar vervoer

Bijna driekwart (74%) is niet afhankelijk van het openbaar vervoer om te kunnen reizen.

Waardering openbaar vervoer

Inwoners geven gemiddeld een 5,9 aan het openbaar vervoer in hun woonplaats.

Gebruik openbaar vervoer afgelopen half jaar

Ruim een kwart (28%) heeft een paar keer per maand of vaker met het openbaar vervoer gereisd.
Bijna driekwart (71%) van de inwoners maakt geen of weinig gebruik van het openbaar vervoer. De meesten (67%) daarvan reizen liever met de auto of motor.

Doel

De belangrijkste redenen om met het openbaar vervoer te reizen zijn:

 • werk (51%)
 • vrijetijdsbesteding (44%)
 • bezoek familie/vrienden (41%)
 • school of studie (40%)

Loopafstand bushalte en treinstation

65% Van de inwoners vindt de loopafstand van huis naar de dichtstbijzijnde bushalte of treinstation ‘goed te doen’.
18% Vindt het ‘iets te groot, maar nog wel te doen’.
15% vindt de afstand ‘veel te groot’.

Bekendheid OV-initiatieven

We hebben het gebruik en de bekendheid van zeven OV-initiatieven in kaart gebracht. U-Flex wordt het meest gebruikt (4%). Het bekendst is de buurtbus (78%) toch maakt maar 3% er gebruik van.

Voorkeur type bus

Als inwoners een voorkeur hebben dan willen zij graag een gewone bus die één keer in het uur rijdt. Dat hebben ze liever dan een bus die vaker rijdt, maar die ze van te voren moeten reserveren.

Verbeteringen openbaar vervoer

39% van de inwoners wil vaker met het openbaar vervoer reizen. Ruim een kwart (29%) heeft geen mening. Zij geven aan dat ze vaker het openbaar vervoer gebruiken als:

 • ‘het goedkoper wordt’ (48%),
 • ‘het vaker rijdt’ (47%) en
 • ‘het openbaar vervoer op voor mij handige bestemmingen komt’ (43%).

Onderzoek Nieuwe Website gemeente 2023

Eind mei 2023 hebben we inwoners gevraagd om hun voorkeuren en wensen voor de nieuwe website van de gemeente. Die nieuwe website wordt komend najaar gebouwd.
In totaal hebben 518 inwoners de vragenlijst ingevuld dat is een respons van 33%.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting. Lees hier de Rapportage Onderzoek Nieuwe Website 2023 (PDF, 1.2 MB).

Huidige website van de gemeente

In het kort zijn dit de belangrijkste resultaten:

 • De helft (50%) van de inwoners vindt de huidige website duidelijk. Een vijfde (20%) geeft aan dat de website onduidelijk is. De rest heeft geen mening.
 • Meer dan een derde (37%) van de inwoners geeft aan dat ze de informatie van de gemeente snel kunnen vinden na diverse klikken via het menu. Iets minder dan een derde (32%) kan de informatie snel vinden via de zoekbalk. Iets meer dan een tiende (13%) kan de informatie op de website niet vinden.
 • Bijna twee derde (62%) vindt de gevonden informatie duidelijk. Aan de andere kant vindt 14% dat niet (voornamelijk door het gebruik van uitklapmenu’s).
 • Iets minder dan de helft (45%) geeft aan dat de huidige indeling van de website duidelijk is. Een vijfde (20%) van de inwoners vind dit geen duidelijke indeling.

Voorkeur informatie en nieuwe website

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

 • Twee vijfde (40%) van de inwoners geeft de voorkeur aan een startpagina met een grote zoekbalk. Iets meer dan een derde (34%) heeft voorkeur voor de huidige startpagina van Vijfheerenlanden.
 • Meer dan twee derde (67%) wil informatie van de gemeente lezen via de gemeentelijke informatiepagina in Het Kontakt Vijfheerenlanden. Iets minder dan een derde (31%) wil de informatie via de website van de gemeente lezen.
 • Het grootste deel van de inwoners (76%) wil digitaal contact leggen met de gemeente via e-mail. Daarnaast zou meer dan een derde (38%) contact willen leggen via een chat met een medewerker.
 • We hebben voor vier mogelijkheden gevraagd in hoeverre inwoners hier behoefte aan hebben. De meeste behoefte (53%) is er voor het aanvragen van een product (vergunning, paspoort, geboorteaangifte) met DigiD op de website.
 • Bijna de helft (47%) van de inwoners wil wel inloggen op de website van de gemeente om persoonsgerichte en locatiegerichte informatie te zien. Iets minder dan een derde (32%) wil dit niet.

Onderzoek Adviesraad Sociaal Domein 2023

In december 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een vragenlijst voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel. Ze stelden vragen over de adviesraad zelf en over het Sociaal Team Vijfheerenlanden. In totaal heeft 47% (755 inwoners) de vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting. Lees hier de Rapportage Onderzoek Adviesraad Sociaal Domein 2023 (PDF, 466.1 kB).

Adviesraad Sociaal Domein

Een zesde (16%) van de inwoners weet dat de gemeente een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein heeft aangesteld. Van de inwoners die het kennen, kent iets minder dan de helft (45%) het via het huis-aan-huisblad ‘Het Kontakt’.
Inwoners willen vooral informatie over de Adviesraad ontvangen via de website van de gemeente (56%) of een eigen website (28%). 17% heeft geen interesse in informatie over de Adviesraad.
Als het gaat om advies dan is er met name behoefte aan armoedebestrijding (60%), eenzaamheid (45%) en schuldhulpverlening / schulden problematiek (43%).

Sociaal Team Vijfheerenlanden

Van de inwoners heeft 43% weleens gehoord van het Sociaal Team Vijfheerenlanden. Inwoners hebben er met name van gehoord via de (Buurt)krant (28%), de website van de gemeente (20%) en hulpverleners (19%). 50% van de inwoners denkt aan schulddienstverlening als het gaat om het Sociaal Team Vijfheerenlanden. Ook welzijn (48%) en buurthulp (45%) worden relatief vaak genoemd.

Als het gaat om de voorkeur van contact met het Sociaal Team dan wordt, naast een e-mail sturen (50%) met name telefonisch contact ’s ochtends (52%) en ’s middags (44%) genoemd. Inwoners noemen ‘hulpmiddelen en wonen’ (39%) het vaakst als onderwerp waarvoor ze naar het Sociaal Team zouden gaan. ‘Individuele begeleiding’ (37%) volgt op een tweede plek.

Onderzoek Toeristische Marketing 2023

In maart 2023 hebben we onderzocht wat de bekendheid van de nieuwe gebiedsmarketingstichting Tussen Lek & Linge is, wat inwoners het beste vinden passen bij het gebied tussen de Lek en de Linge en hoe zij hun elektrische fiets gebruiken.
In totaal heeft 46% (770 leden) van het Digitaal Inwonerspanel de vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting. Lees hier de Rapportage Onderzoek Toeristische Marketing 2023 (PDF, 415.5 kB).

Gebiedsmarketingstichting Tussen Lek & Linge

 • 11% kent de gebiedsmarketingstichting Tussen Lek & Linge en weet wat ze ongeveer doen. Bij 19% is alleen de naam bekend en 70% heeft er nooit van gehoord.
 • Van de inwoners die weleens gehoord hebben van de stichting heeft 61% weleens promotie van Tussen Lek & Linge gezien. De promotie is met name via de krant bekend.
 • De groep inwoners die de stichting kent is het over het algemeen eens met de stelling dat de gebiedsmarketingstichting zich in moeten zetten voor toeristische attracties en inwoners.

Gebied tussen Lek en de Linge

 • Inwoners vinden het kenmerk ‘onthaastend’ het beste passen bij het gebied. Het kenmerk ‘bezield’ past volgens hen het minst.
 • Bij het gebied denkt 76% aan natuur. De natuur wordt ook het meest genoemd als aspect dat inwoners aantrekt in het gebied tussen de Lek en de Linge.
 • 80% van de inwoners zou anderen aanraden om het gebied tussen de Lek en de Linge te bezoeken.

Elektrische fiets

 • Van de inwoners heeft 39% een elektrische fiets. Deze wordt het meest gebruikt voor korte stukjes binnen de woonplaats en voor recreatieve uitjes.
 • De accu van de elektrische fiets wordt vrijwel altijd thuis opgeladen. De meeste behoefte aan fietsoplaadpunten is er bij horecagelegenheden (53%) en bij bezienswaardigheden/attracties (43%).
 • Bijna twee derde (65%) vindt dat de gemeente moet zorgen voor extra oplaadpunten. Ook worden de provincie (40%) en ondernemers (40%) als partijen genoemd die hiervoor zouden moeten zorgen.
 • Iets meer dan de helft (51%) wil betalen voor het opladen van hun fietsaccu.

Onderzoek Veiligheid 2022

In november 2022 heeft het Digitaal Inwonerspanel vragen beantwoord over veiligheid. Daarbij is dezelfde vragenlijst gebruikt als in 2019, zodat de antwoorden vergeleken konden worden. In totaal hebben 764 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 49%.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

De minste overlast is er van “op straat lastig worden gevallen”. Relatief gezien is er veel overlast van:

 • parkeerproblemen.
 • hondenpoep.
 • te hard rijden.

Vergeleken met de meting uit 2019 geven inwoners vaker aan dat ze overlast hebben van drugsgebruik of drugshandel (2019: 80% ‘geen overlast’; 2022: 64% ‘geen overlast’). Ook is er meer overlast van vernielingen van straatmeubilair.

Overlast in de buurt

Lang niet alle inwoners melden overlast in hun eigen buurt. Slechts 3% geeft aan dit altijd te doen (in 2019 was dit eveneens 3%). Ruim de helft (57%) meldt overlast in de eigen buurt nooit. Inwoners die niet of niet altijd overlast melden doen dat niet, omdat ze de indruk hebben dat er niets mee wordt gedaan (42%).

Als inwoners overlast wel melden dan doen ze dit bij:

 • de gemeente (58%).
 • de politie (48%).
 • de overlastgever zelf (35%).

Wat betreft deze resultaten zijn er weinig verschillen met de meting uit 2019.

Burenoverlast

We hebben aan inwoners gevraagd in welke mate ze de afgelopen 12 maanden zelf overlast hebben gehad van buren. Het minste overlast is er van “verward gedrag van buren”.

Relatief gezien is er veel overlast van: huisdieren (30%) en geluidsoverlast (29%). Bij overlast met de buren ziet 37% praten met buren als oplossing (37%). Een zesde (16%) doet niets bij overlast met buren. 40% heeft geen overlast van de buren (in 2019 was dit 36%).

Van de inwoners vindt 40% (2019: 32%) buurtbemiddeling een goed instrument of heeft het al ingezet. Ruim een derde (38%) van de inwoners zou eerst meer informatie willen hebben voordat ze het instrument zouden inzetten.

Veiligheid

De meest voorkomende criminaliteit waar inwoners mee te maken hebben gehad de afgelopen 12 maanden is oplichting via internet, social media etc. Dit wordt door 22% genoemd (in 2019 was dit nog 14%). Bijna twee derde (62%) heeft de afgelopen 12 maanden geen enkele vorm van criminaliteit ervaren. In 2019 was dit nog 72%.

Een zeer groot gedeelte van de inwoners (82%; 2019: 86%) voelt zich (bijna) nooit onveilig in hun eigen buurt. De belangrijkste redenen voor onveiligheid zijn groepen (hang)jongeren, donkere plaatsen en verdachte personen.

Het gemiddelde cijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is een 8,0, (2019: 8,1) waarbij vrijwel geen enkele inwoner een onvoldoende geeft.

Onderzoek Groenbeheer 2022

Van 22 augustus 2022 tot en met 5 september 2022 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen over het groenbeheer in onze gemeente. In totaal hebben 867 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een responspercentage van 54%.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Tevredenheid over het openbaar groen

Inwoners zijn tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in de gemeente (60%). Ook is 47% tevreden over de kwaliteit van het groen en 49% vindt dat er voldoende afwisseling is in het openbaar groen. 31% is ontevreden over het onderhoudsniveau.

Alle onderzochte aspecten zijn voor een (zeer) ruime meerderheid van de inwoners (zeer) belangrijk.

Gebruik openbaar groen

Het belangrijkste bij het openbaar groen is volgens de inwoners dat het hun woonplaats mooier maakt (86%). Ook is het volgens 64% een manier om klimaatverandering tegen te gaan. Het openbaar groen wordt het meest gebruikt om van de natuur te genieten (75%) en voor een ommetje (74%).

Het meest bezochte natuurgebied is ‘Uiterwaarden Lek’ (33%). Een zesde bezoekt geen natuurgebied in de gemeente.

Voorkeur openbaar groen en mogelijke hulp

Driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat het openbaar groen zowel voor dieren als mensen aantrekkelijk is.

De optie om meer bomen te planten voor nestgelegenheid van vogels spreekt de meerderheid het meest aan. Een meerderheid van de inwoners (67%) is tegen het idee om bomen te kappen als zonnepanelen en zonneboilers hierdoor meer zon zouden krijgen.

Onkruid op verharding wordt door bijna twee derde (65%) van de inwoners als meest storende factor gezien aan het openbaar groen. Bijna een zesde (15%) ziet geen enkele storende factor aan het openbaar groen.

Een vijfde van de inwoners is eventueel bereid om mee te helpen aan het onderhoud van openbaar groen in hun wijk of dorp.

Onderzoek Evenementen 2022

In juli 2022 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over evenementen in de gemeente Vijfheerenlanden. 50% van het panel heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting van de resultaten.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Evenementenaanbod

Van de inwoners bezoekt 81% weleens evenementen in de gemeente. Het meest bezocht worden sociale/lokale evenementen (84% van de bezoekers), koop(jes)evenementen (73%) en landelijke vieringen en herdenkingen (72%). Evenementen worden vooral bezocht voor de gezelligheid (84%) en om plezier te hebben (76%). Iets meer dan de helft van de bezoekers (52%) ziet het bezoek ook als een traditie.

Van de inwoners vindt 91% het (zeer of een beetje) belangrijk dat er evenementen in de gemeente worden georganiseerd. Aan de andere kant vindt 6% dit niet belangrijk. De meerderheid (79%) van de inwoners voelt zich nu vrij om onbezorgd een evenement te bezoeken.

Iets meer dan de helft (54%) vindt het aantal evenementen in de gemeente precies goed, 15% vindt het te weinig en 7% vindt het teveel. Ruim driekwart van de inwoners mist geen bepaald type evenement in de gemeente. Iets minder dan een kwart wel. Vaker genoemde gemiste evenementen zijn hierbij: foodfestivals en muziek.

Organiseren van evenementen

Bijna een vijfde (18%) van de inwoners heeft weleens een evenement in de gemeente georganiseerd. Van de inwoners die weleens een evenement hebben georganiseerd, heeft de meerderheid (72%) een melding gedaan en/of een vergunning aangevraagd. Ruim een kwart (28%) heeft geen melding gedaan en geen vergunning aangevraagd. Van de laatste groep denkt iets minder dan de helft dat het niet nodig is.

Overlast van evenementen

Bijna een derde (31%) van de inwoners heeft in de afgelopen vier jaar weleens (over)last gehad van een evenement in de gemeente. Ruim twee derde heeft geen overlast gehad. Als inwoners overlast hebben dan gaat het voornamelijk om geluidsoverlast (82% van de groep inwoners die overlast ervaren). Als het gaat om voorkomen of verminderen van (verwachte) overlast van evenementen dan geeft 63% aan dat ze ramen en deuren dichthouden tijdens het evenement. Aan de andere kant doet 29% niets om de overlast te voorkomen of te verminderen.

Overlast melden

Aan de inwoners die weleens overlast hebben ervaren, hebben we gevraagd of en bij wie ze de overlast melden. De meerderheid (85%) van de inwoners die weleens overlast hebben ervaren, meldt dit niet. Iets meer dan een tiende van deze groep inwoners meldt het bij de gemeente.

Informatievoorziening door de gemeente

Iets meer dan vier op de tien inwoners vinden dat de gemeente ze goed op de hoogte stelt wanneer er een evenement plaatsvindt. Ruim een derde (38%) vindt dat niet. Ruim een vijfde heeft hierover geen mening.

Onderzoek Toerisme en Recreatie 2020

In december 2020 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over toerisme en recreatie in de gemeente Vijfheerenlanden. Bijna de helft (48%) van het panel heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting van de resultaten.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Samenvatting

Een ruime meerderheid van de inwoners (88%) noemt wandelen als recreatieve activiteit die zij weleens in de gemeente ondernemen. Ook fietsen (76%) en winkelen (73%) worden door veel van de inwoners genoemd. Van de inwoners die weleens een recreatieve activiteit in de gemeente onderneemt, doet 37% dat meerdere keren per week.

Bijna de helft van de inwoners (45%) zoekt nooit naar ideeën voor uitstapjes in de omgeving. Wanneer er wel naar ideeën wordt gezocht, worden voornamelijk social media (33%) en websites (27%) als bron genoemd. Mensen zoeken vooral informatie over ‘uit eten’ (56%) en ‘evenementen’ (53%).

Bij 31% van de inwoners is hun gebruik van de recreatiemogelijkheden in de eigen omgeving tijdens de coronapandemie (ongeveer) gelijk gebleven. Over het geheel is 39% (veel) vaker gaan recreëren en 24% is (veel) minder vaak gaan recreëren.

69% Van de inwoners vindt dat er voldoende recreatiemogelijkheden zijn in de gemeente. De inwoners die vinden dat er onvoldoende recreatiemogelijkheden in de gemeente zijn, willen meer groen (parken) (53%) om in te recreëren. Ook musea/theater/bioscoop (44%) wordt relatief vaak genoemd.

Ruim de helft (56%) van de inwoners vindt dat er genoeg faciliteiten op recreatieve locaties en langs de routes e.d. zijn. Aan de andere kant vindt 44% van de inwoners dat er onvoldoende prullenbakken (62%), (picknick)banken (61%) en horeca onderweg (56%) zijn.

Als parels van de gemeente worden de Linge (55%) en natuurgebied De Zouweboezem (53%) genoemd.

Bijna de helft van de inwoners (48%) merkt dat de groei van het aantal toeristen de lokale economie versterkt. Circa een derde van de inwoners (32%) merkt dat toerisme helpt om hun culturele identiteit te bewaren en historische gebouwen te restaureren/herbouwen.

We hebben gevraagd welke punten de gemeente zeker moet opnemen bij het maken van een toeristisch-recreatief beleid. Ruim driekwart van de inwoners (77%) noemt het behouden van de natuurlijke omgeving. Circa de helft van de inwoners (49%) noemt het behouden van de cultuur en historie van de gemeente.

Uit de resultaten blijkt dat de inwoners over het algemeen willen dat toerisme belangrijk blijft in de gemeente. Ook is de meerderheid van de inwoners (52%) het (helemaal) eens zijn met de stelling dat hun woonplaats een toeristische bestemming moet blijven. 42% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat de voordelen van toerisme zwaarder wegen dan de nadelen.

Onderzoek Corona en Duurzaamheid 2020

In november 2020 hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit keer over de informatie over de coronamaatregelen en over de overstap op andere energiebronnen dan gas. In totaal heeft 46% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Communicatie rondom de coronamaatregelen

Een zeer ruime meerderheid (94%) van de inwoners kreeg informatie via de persconferenties met de minister-president. Ook TV-programma’s worden relatief vaak genoemd als informatiebron (63%).

Bijna de helft van de inwoners heeft geen mening over de manier waarop de gemeente de landelijke coronamaatregelen communiceert. 39% Vindt dat de gemeente de maatregelen duidelijk communiceert. Ruim een tiende (12%) vindt dat dit niet het geval is.

Van de informatiebronnen van de gemeente is de gemeentepagina in Het Kontakt voor de inwoners het meest waardevol (42%). 96% Heeft geen vraag over corona gesteld aan de gemeente.

Het idee is om corona-panels op te zetten, zodat inwoners met bestuurders en ambtenaren van de gemeente kunnen praten over de (gevolgen van) coronamaatregelen in hun eigen woonplaats. Iets minder dan een zesde (15%) zou hieraan mee willen doen. Iets meer dan de helft van de inwoners (52%) heeft zich in de coronatijd (vanaf maart) extra ingezet voor anderen.

Overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

Ruim een kwart (29%) van de inwoners geeft aan al vrij veel over de overstap naar aardgasvrij te weten. Ruim de helft (58%) heeft er wel over gehoord, maar heeft zich er nog niet in verdiept. Ruim een tiende (13%) weet er (vrijwel) niets van.
Een ruime meerderheid van de inwoners (86%) neemt maatregelen om minder aardgas te verbruiken. De meest genomen maatregel is korter douchen of een waterbesparende douchekop gebruiken (43%). De inwoners maken zich het vaakst (65%) zorgen over de kosten bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Ruim een tiende (11%) maakt zich geen zorgen over de overstap.

We hebben ook gevraagd naar de buurten waar de overgang naar aardgasvrij zou moeten starten. Iets meer dan de helft (51%) van de inwoners noemt de buurten waar toch al werkzaamheden zijn gepland.

Onderzoek Duurzaamheid 2020

In september hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden over het duurzaamheidsbeleid. In totaal heeft 52% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Energieverbruik

De helft van de deelnemers denkt dat zij hun energieverbruik kan verminderen. Ruim de helft (59%) van de deelnemers geeft daarnaast aan zelf geen energie op te wekken. Van de deelnemers die wel zelf energie opwekken, doen de meesten dit met zonnepanelen (39%).

Circulair

Bijna alle deelnemers (99%) doen aan (gedeeltelijke) afvalscheiding.
Drie vijfde (61%) van de deelnemers vindt de huidige manier van afvalinzameling goed. Volgens ongeveer twee vijfde (38%) van de deelnemers kan de afvalinzameling beter. De meest genoemde tips en suggesties voor verbeteringen zijn: betere controle, duidelijke instructies voor afvalscheiding, meer voorlichting en vaker containers leegmaken.
Iets meer dan de helft (52%) van de deelnemers geeft aan dat er materialen zijn die zij hergebruiken. De meest genoemde materialen die worden hergebruikt zijn: bouwmaterialen, broodzakjes, compost, kleding en plastic.
De ruime meerderheid van de deelnemers (84%) is bereid om meer te doen aan afvalscheiding als dat leidt tot een schonere en nettere omgeving.

Schoon

De gemeente Vijfheerenlanden wil dat in 2050 ook al het transport in Vijfheerenlanden schoon is. Bijvoorbeeld met elektrische auto’s, openbaar vervoer, fiets enzovoort. Een groot deel van de deelnemers (42%) denkt dat dit moeilijk haalbaar is. Een vijfde (22%) van de deelnemers denkt dat dit wel haalbaar is. Daarnaast denkt ook een vijfde (21%) van de deelnemers dat dit niet haalbaar is.
Iets meer dan de helft van de deelnemers rijdt al ‘schoon’ (48% doet dit naar eigen zeggen niet). Van de deelnemers die wel ‘schoon’ rijden, geven de meesten aan dit te doen met de fiets of e-bike (41%).

Klimaatbestendig

De gemeente wil ook in de toekomst een veilig en leefbaar Vijfheerenlanden en wil voorbereid zijn op klimaatverandering en de natuur een handje helpen. Twee derde van de deelnemers neemt thuis al maatregelen om voorbereid te zijn op veranderingen in het klimaat (32% doet dit naar eigen zeggen niet). Deelnemers bereiden zich het vaakst voor op klimaatveranderingen door tegels in de tuin te vervangen door planten (49%) en met een regenton (32%).
Driekwart van de deelnemers is bereid om zelf (meer) maatregelen te nemen. Deelnemers zijn het vaakst bereid tot het afkoppelen van regenwater/een regenton gebruiken (38%) en om meer groen om het huis te plaatsen (29%).

Onderzoek Horecabeleid 2020

De gemeente werkt aan nieuw beleid (regels) voor commerciële horecazaken (zoals restaurant, bar/kroeg, cafetaria’s, (eet)café) en voor de sport- en culturele instellingen (zoals sportverenigingen, dorpshuizen, wijkcentra, culturele organisaties).

Begin 2020 zijn er bijeenkomsten geweest voor horecaondernemers en voor bestuursleden van sport- en culturele instellingen. In mei 2020 hebben we de leden van het digitaal inwonerspanel naar hun mening gevraagd. We kunnen daar dan rekening mee houden bij het maken van het nieuwe beleid. Bij het beantwoorden van de vragen zijn ze uitgaan van de situatie voor de coronacrisis.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Bezoek horeca

Als inwoners een horecagelegenheid bezoeken dan gaat het vooral om een restaurant (73%), (eet)café (41%) en cafetaria (36%).

Ruim driekwart (78%) vindt dat er voldoende horeca in de gemeente is. Vaker genoemde antwoorden van horeca die inwoners missen zijn: restaurants en cafés.

Een ruime meerderheid (87%) heeft geen commerciële horeca in de buurt of heeft er geen overlast van.

Terrassen

Een meerderheid (59%) vindt dat een terras langer open mag blijven als het warm weer is. De vraag of een horecaondernemer zelf mag bepalen wanneer hij het terras sluit, levert een verdeeld beeld op: 41% is voor en 38% is tegen.

Een ruime meerderheid (83%) vindt dat terrassen een evenement versterken. Een klein gedeelte van de inwoners (13%) vindt dat er evenementen zijn waarbij terrassen niet passen.

Sinds 1 april dit jaar mag een horecazaak geen aparte rookruimte meer hebben. Dit houdt in dat bezoekers waarschijnlijk buiten gaan roken. Iets minder dan een vijfde (18%) verwacht hier in hun eigen omgeving iets van te merken.

De maatregelen om eventuele overlast van buiten rokende mensen tegen te gaan moeten volgens bijna driekwart bedacht worden door de ondernemer en de gemeente.

Alcohol

In de verordening (regels) voor de sport- en culturele instellingen staat onder andere op welke tijden er alcohol geschonken mag worden en hoeveel feesten er zijn toegestaan. Driekwart van de inwoners vindt het goed dat er zwak alcoholhoudende drank bij culturele instellingen en sportverenigingen wordt geschonken. De meerderheid is tegen het schenken van sterk alcoholhoudende drank.

Ruim vier op de tien (42%) inwoners vindt dat eerst alle partijen een waarschuwing moeten krijgen als er alcohol geschonken wordt aan iemand die jonger is dan 18 jaar.

Onderzoek Waar staat je gemeente 2020

Ook dit jaar heeft de gemeente het landelijke onderzoek Waar staat je gemeente gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel. Daardoor kunnen gegevens nu vergeleken worden met de uitkomsten van 2019. Ook zijn de uitkomsten vergeleken met de cijfers van andere gemeenten in de regio. Alle gegevens worden ook opgenomen op de website waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoeksrapport staat op deze website.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

1. Woon- en leefomgeving

Inwoners geven hun woon- en leefomgeving gemiddeld een 8,2. Het gemiddelde cijfer voor de zorg die de gemeente besteedt aan de woon- en leefomgeving krijgt een 6,9. In beide gevallen zijn de resultaten iets beter dan die van andere gemeenten in de regio.

De meeste inwoners voelen zich altijd of meestal (94% (2019: 89%)) veilig in hun buurt Driekwart van de inwoners (2019: 74%) heeft weinig tot geen overlast van buurtbewoners.

Een kleine meerderheid van de inwoners 56% (2019: 60%) heeft zich zelf de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van de buurt en 70% (2019: 74%) zou zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten.

Over het algemeen vinden de inwoners dat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn. De parkeergelegenheid in de buurt vindt 36% (2019: 34%) van de inwoners onvoldoende. Ook zijn de inwoners over het algemeen tevreden over het aanbod van voorzieningen, maar over het aanbod van het openbaar vervoer zijn de inwoners het vaakst (zeer) ontevreden: 22% (2019: 25%). Als het gaat om het aanbod van voorzieningen dan zijn de resultaten over het algemeen (iets) minder goed dan de resultaten van de andere gemeenten in de regio.

2. Relatie inwoner-gemeente

Het grootste percentage (43%) inwoners heeft niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Een derde (33%; 2019: 24%) heeft er veel vertrouwen in en 14% (2019: 25%) heeft er weinig tot geen vertrouwen in.
De vragen over de relatie tussen inwoner en gemeente zijn relatief gezien minder positief beantwoord. Vooral het toezicht van de gemeente op het naleven van regels vindt 28% van de inwoners onvoldoende.
De waardering voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt is licht gestegen, van een 6,0 naar een 6,2.

3. Gemeentelijke dienstverlening

De algemene waardering voor de dienstverlening krijgt met een 6,8. Voor de dienstverlening via de digitale faciliteiten wordt gemiddeld een 7,0 gegeven. De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente krijgt gemiddeld een 6,7. Alle cijfers zijn iets hoger dan bij de vorige meting en wijken nauwelijks af van die van andere gemeenten in de regio.

Het grootste deel van de inwoners die contact hebben gehad met de gemeente beoordeelt alle aspecten van de gemeentelijke dienstverlening positief. Het op de hoogte houden van het verloop van de afhandeling vindt 21% (2019: 17%) onvoldoende.

4. Welzijn en zorg

De gegeven cijfers op het gebied van welzijn en zorg zijn goed te noemen: gemiddeld een 7,8 of hoger. Er zijn weinig verschillen met de vorige meting.

De meeste inwoners voelen zich niet beperkt in hun mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. 26% (2019: 32%) van de inwoners ziet hun (algemene) lichamelijke gezondheid als een lichte, matige of ernstige belemmering. Dit geldt ook voor fysiek functioneren (bewegen): 27% van de inwoners ziet dat als een lichte, matige of ernstige belemmering.

Eén op de 20 inwoners (5%; hetzelfde percentage als in 2019) vindt dat ze te weinig contacten met andere mensen hebben en 16% (2019: 12%) geeft aan zich soms of vaak eenzaam te voelen.

De meerderheid van de inwoners (67%; 2019: 74%) is actief bij een vereniging. Dit is beduidend hoger dan bij andere gemeenten in de regio (37%). De meerderheid (61%) van de inwoners heeft de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Inwoners die de afgelopen 12 maanden geen vrijwilligerswerk hebben gedaan wijten dat aan tijdsgebrek/drukte (72%).

Een groot deel van de inwoners (93%; 2019: 90%) denkt zeker of waarschijnlijk te kunnen terugvallen op familie als ze hulp of zorg nodig hebben. Inwoners die zorg ontvangen geven voornamelijk aan dat ze in lage mate afhankelijk zijn van anderen voor hulp of zorg. Een groot deel (76%; 2019: 71%) van de inwoners geeft aan dat hun partner in staat en bereid zou zijn om hulp of zorg te geven.

De inspanningen van de gemeente voor de inwoners worden met een voldoende gewaardeerd. Beide onderzochte aspecten scoren hoger dan bij de vorige meting.

Onderzoek Inwonerspanel 2020

Van 24 maart tot en met 7 april hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden over verschillende onderwerpen:

 1. Contact met de gemeente
 2. De rol van de gemeente als het gaat om opwekken van duurzame energie
 3. De rol van de wijk-/dorpswethouder
 4. De dorpshuizen/ wijkgebouwen in de gemeente

In totaal heeft 45% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld. We danken u voor uw medewerking.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Contact met de gemeente

Ruim de helft (54%) van de inwoners heeft sinds 1 januari 2019 contact opgenomen met de gemeente. Vooral voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Over alle manieren van contact met de gemeente, is de meerderheid van de inwoners (zeer) tevreden. Meer dan driekwart van de inwoners is zeer tevreden over het persoonlijk contact op de locaties van de gemeente.
Over nieuwe mogelijkheden om in de toekomst contact te zoeken met de gemeente, zoals WhatsApp en een chatprogramma op de website, is een meerderheid (zeer) positief.

Informatie van de gemeente

Vrijwel alle inwoners (96%) hebben sinds 1 januari 2019 weleens informatie van de gemeente gelezen of gekregen. De informatie krijgen ze via de Informatiepagina’s van de gemeente in Het Kontakt (77%), per brief (46%) of via de website (45%).
De meeste interesse hebben inwoners in informatie over activiteiten in hun wijk, dorp of stad (69%), bouwplannen (63%) en lokale belastingen (63%).
Driekwart van de inwoners is (zeer) positief over de mogelijkheid om in de toekomst een digitale nieuwsbrief met korte nieuwsberichten van de gemeente te ontvangen.

Energieopwekking en duurzame energie

Inwoners vinden twee aspecten bij energieopwekking het belangrijkste: dat ze (als inwoner) (deels) meeprofiteren (41%), gevolgd door zo min mogelijk geluidsoverlast (37%).
Ruim 75% vindt dat Nederland minder afhankelijk moet worden van het buitenland als het gaat om energieopwekking. Iets minder dan 75% is het (helemaal) eens met de stelling dat het goed is dat de gemeente Vijfheerenlanden bijdraagt aan de energieopwekking van de provincie.

Wijk- of dorpswethouder

Ruim driekwart van de inwoners weet niet wie hun dorps- of wijkwethouder is. Wel vindt 60% een wethouder speciaal voor hun wijk of dorp een goede ontwikkeling. Inwoners zien als belangrijkste taken van dorps- of wijkwethouders dat ze bereikbaar zijn voor vragen en belangstelling tonen.

Dorpshuizen en wijkgebouwen

Ruim de helft van de inwoners (55%) bezoekt nooit het dorpshuis of wijkgebouw. De belangrijkste redenen zijn dat de activiteiten hen niet aanspreken (48%) of niet bij hen bekend zijn (32%). Iets minder dan 10% van de inwoners komt één keer per week of vaker in het dorpshuis of wijkgebouw. Zij bezoeken deze vooral voor ontmoeting (koffie of aan de bar).

Ruim de helft vindt dat het dorpshuis of wijkgebouw een laagdrempelige ontmoetingsplek moet zijn voor inwoners. Ruim 40% heeft geen interesse om er als vrijwilliger te werken. Ruim 25% wil zich wel inzetten als vrijwilliger als ze de activiteit leuk vinden. 10% wil wel iets doen als zij persoonlijk gevraagd worden.

Onderzoek Baliebezoek en Veiligheid & Overlast 2019

Begin augustus hebben de leden van het Digitaal Inwonerspanel vragen beantwoord over de tevredenheid over het baliebezoek en over veiligheid. De uitkomsten van de vragen over het baliebezoek gebruiken we om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. De vragen over veiligheid worden gebruikt voor het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente dat eind 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Dienstverlening

Van de inwoners die in 2019 één van de balies van de gemeente heeft bezocht, is circa driekwart (zeer) tevreden over het tijdstip van de afspraak en de tijd die lag tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf. Gemiddeld geven bezoekers een 7,4 voor de dienstverlening aan de balie.

Veiligheid en overlast

Het aspect waar inwoners de minste overlast van hebben, is het aspect “op straat lastig worden gevallen”. Relatief gezien hebben mensen veel overlast van: parkeerproblemen, rommel op straat, hondenpoep en hard rijden.

Slechts 3% van de inwoners zegt dat ze overlast in hun eigen buurt melden. Ruim de helft meldt overlast in de eigen buurt nooit. Belangrijkste reden daarvoor is dat ze de indruk hebben dat er niets mee wordt gedaan. Inwoners die wel overlast melden, geven dat door aan de gemeente (52%), de politie (40%) of de overlastgever zelf (38%).

We hebben aan inwoners gevraagd in welke mate ze de afgelopen 12 maanden zelf overlast hebben gehad van hun buren. Het minste overlast is er van “verward gedrag van buren”. Relatief gezien is er veel overlast van: huisdieren (29%) en geluidsoverlast (38%). Bij overlast met de buren is praten met de buren (37%) de meest gekozen oplossing. Bijna een vijfde (9%) doet niets als ze overlast hebben van de buren. Ruim een derde (36%) heeft geen overlast van buren.

Bijna een derde vindt buurtbemiddeling een goed instrument of heeft het al ingezet. Een groot gedeelte (43%) van de inwoners wil eerst meer informatie hebben voordat ze buurtbemiddeling zouden inzetten.

De meest voorkomende criminaliteit waar inwoners mee te maken hebben gehad de afgelopen 12 maanden is oplichting via internet, social media etc. (14%). Bijna driekwart (72%) heeft de afgelopen 12 maanden geen enkele vorm van criminaliteit ervaren.

Een zeer groot gedeelte van de inwoners (86%) voelt zich (bijna) altijd veilig in hun eigen buurt. Een vrij klein gedeelte (13%) voelt zich soms of vaak onveilig. De belangrijkste redenen voor onveiligheid zijn verdachte personen en groepen (hang)jongeren. Het gemiddelde cijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is een 8,1. Vrijwel geen enkele inwoner geeft een onvoldoende.

Onderzoek Toekomstvisie 2023 en Zorg & Welzijn 2019

Afgelopen zomer heeft het Digitaal Inwonerspanel zich gebogen over vragen over de Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035 en over Zorg & Welzijn. De uitkomsten gebruiken we bij het opstellen van de Toekomstvisie en om beleid te maken voor Zorg en Welzijn.

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.
Wilt u het hele rapport lezen? Vraag deze dan op via communicatie@vijfheerenlanden.nl.

Toekomstvisie 2035

De gemeente Vijfheerenlanden is bezig met de ontwikkeling van haar gemeentelijke toekomstvisie 2035. Wat voor gemeente is Vijfheerenlanden in 2035 en wat is daarvoor nodig? De leden van het panel hebben aangegeven wat volgens hen de speerpunten per thema zijn.

Werk en economie

Als het gaat om werk en economie dan gaat de voorkeur uit naar het behoud van het platteland en de agrarische sector (61%).

Bereikbaarheid

Bij het tweede thema, bereikbaarheid, geeft bijna twee derde van de inwoners (65%) aan dat het sterk maken van het OV belangrijk is.

Zorg en gezondheid

Bij zorg en gezondheid is de toegankelijkheid van die zorg het belangrijkste (72%) speerpunt.

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid is er eveneens één aspect dat door twee derde van de inwoners wordt genoemd: de vergroening van de dorpen en steden.

Woning en leefomgeving

Twee derde geeft de voorkeur aan een passend woningaanbod voor jong en oud.

Sociaal beleid

Werk en inkomen

Van de inwoners is nu 4% werkzoekend. De afgelopen vijf jaar was 21% werkzoekend.
Inwoners die werkzoekend zijn (geweest), hebben we gevraagd welke hulp ze bij het zoeken van werk nodig hebben (gehad). Vier op de tien werkzoekenden heeft geen hulp nodig. Een derde heeft behoefte aan een digitaal platform met een aanbod van banen door werkgevers.

Een vijfde van de inwoners (20%) heeft vaak of af en toe te maken met geldtekort.
Van de mensen die weleens geldtekort hebben, vraagt 61% hiervoor niet om hulp of advies. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: “het geldtekort is niet te ernstig”, “ik los het zelf op” en “schaamte”. Als ze wel hulp vragen dan is dat vooral bij vrienden, familie of kennissen.

Onderwijs en kinderopvang

Aan ouders die thuiswonende kinderen hebben (41%), hebben we gevraagd of ze voldoende advies en informatie hebben kunnen vinden voor een goede keuze van kinderopvang, basisschool en/of voortgezet onderwijs. De meerderheid (69%) vindt dat ze voldoende advies en informatie hebben gekregen. Een zesde (15%) vindt dat dat niet het geval is.

Informatie over kinderopvang, basisschool en/of voortgezet onderwijs wordt voornamelijk gevonden via internet (63%) en via voorlichtingsdagen/open dagen van scholen of kinderopvang (54%). Op de vraag welke informatie inwoners nodig hebben om een goede keuze te maken werden de volgende onderwerpen vaak genoemd: ervaringen van anderen, mogelijkheden voor doorstroming en resultaten/reputatie van de school.

We hebben de leden van het panel ook gevraagd met wie ze gaan praten als ze moeite hebben met de opvoeding van hun kind(eren) en daar hulp of steun bij nodig hebben.
Als iemand moeite heeft met de opvoeding van kinderen dan praat hij of zij vooral met familie (52%), vrienden (49%) en de huisarts (32%).

Ondersteuning

We hebben het panel de volgende vraag voorgelegd: Stel: u woont nog zelfstandig, maar u heeft daarbij wel hulp nodig, bijvoorbeeld bij het huishouden. Met wie neemt u dan contact op om dit te regelen?
Ruim de helft (55%) neemt dan contact op met familie en 33% neemt contact op met vrienden.

Vrijwilligerswerk is werk dat mensen vrijwillig en onbetaald doen bij een vereniging of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan: bardiensten bij de sportvereniging, coach bij voetbal, organisatie buurtfeest, iets organiseren in de kerk of moskee, meehelpen in een verzorgingshuis, enz.
Van de inwoners die aan vrijwilligerswerk doen (58) heeft de helft daar geen ondersteuning bij nodig. Iets minder dan een derde (30%) krijgt ondersteuning van de organisatie waar ze vrijwilligerswerk voor doen.

Mantelzorg is zorgen voor een familielid, vriend, buur of bekende die langdurig ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Denk aan hulp bij wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen of het huishouden doen.
Een kwart van de inwoners is mantelzorger. Bijna twee derde van de mantelzorgers weet waar ze kunnen aankloppen voor extra hulp of ondersteuning.
SamenDoen en Welzijn Vianen ondersteunen de mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden. Bijna de helft van de mantelzorgers kent het aanbod van de mantelzorgondersteuning, maar heeft hier geen behoefte aan. Een klein gedeelte (8%) kent het niet, maar heeft er wel behoefte aan.