Kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage

Krijgt uw kind kinder- of buitenschoolse opvang dan zijn hier kosten aan verbonden die u rechtstreeks betaalt aan de betreffende opvangorganisatie. Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u via de Belastingdienst kijken of u in aanmerking komt voor de Kinderopvangtoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Mocht blijken dat u niet voor de toeslag in aanmerking komt, dan kan het zijn dat u gebruik mag maken van de ouderbijdrage. Dit houdt in dat u, in plaats van het gehele bedrag, ‘slechts’ een gedeelte daarvan aan de opvangorganisatie hoeft te betalen. De ouderbijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als ouders/verzorgers allebei werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaand ouder bent en werkt of studeert. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Van de Belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag dat u aan de opvang betaalt terug, dit is de kinderopvangtoeslag. De hoogte daarvan hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen. Hoe minder u samen verdient, hoe meer u terugkrijgt. 

Aan de opvangorganisatie betaalt u het totale bedrag, gebaseerd op een vast uurtarief dat de opvangorganisatie heeft vastgesteld. 

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan betaalt u maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de opvangorganisatie. U moet wel aan de betreffende opvangorganisatie aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast moet u een inkomensverklaring van de belastingdienst meesturen. Op basis van uw gezamenlijk inkomen bepaalt de opvangorganisatie wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe lager uw (gezamenlijk) inkomen, des te lager de ouderbijdrage die u moet betalen.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen dan bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wanneer uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én gebruik maakt van de mogelijkheid om in plaats van twee, vier dagdelen naar de peuteropvang te gaan, dan hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u deze toeslag aan voor de extra twee dagdelen dat uw kind naar de peuteropvang kan (op basis van de VVE- indicatie). U betaalt dan zelf het uurtarief van de opvangorganisatie voor de eerste twee dagdelen. Het extra derde en vierde dagdeel VVE zijn door de toeslag gratis.

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u zelf voor de eerste twee dagdelen de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het extra derde en vierde dagdeel VVE zijn door een bijdrage van de gemeente gratis. U moet hiervoor bij de peuteropvang wel kunnen aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.