Klacht of bezwaar zorg

Bent u het niet eens met het actieplan dat u heeft ontvangen? Maak dan bezwaar. Bent u niet tevreden over de hulp van de gemeente of de zorgaanbieder? Geef uw klacht gerust door aan uw zorgaanbieder of aan ons. We proberen uw klacht samen met u op te lossen. Daarmee helpt u ook andere mensen. Want soms lopen anderen tegen hetzelfde probleem aan. Op die manier werken we samen aan het verbeteren van de dienstverlening.

Klacht over een zorgaanbieder

Heeft u een klacht over de organisatie die de ondersteuning biedt? Of heeft u een klacht over de hulpverlener? Op de website van de zorgaanbieder staat hoe u een klacht kunt indienen. Of bel het algemene nummer van uw zorgaanbieder en vertel dat u een klacht wilt indienen.

Bent u ontevreden over de manier waarop de zorgaanbieder uw klacht heeft behandeld? Belt u dan met het Sociaal Loket. De gemeente zoekt dan samen met u en de zorgaanbieder naar een oplossing.

Klacht over de gemeente

Heeft u een klacht over de gemeente? Laat het ons weten. Dit gaat zo:

Tijdens het gesprek

Bent u in gesprek met een medewerker van de gemeente? Dan kunt u uw klacht aan hem of haar doorgeven. De medewerker zorgt ervoor dat de gemeente met uw klacht aan de slag gaat.

Telefonisch

U kunt uw klacht ook telefonisch aan ons doorgeven. Bel hierover met het het Sociaal Loket. Het Sociaal Loket is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800 - 5016.

Stuur een brief of mail

U kunt uw klacht ook per post indienen. Stuur ons dan een brief of e-mail. Leg uit wat er aan de hand is.
Gemeente Vijfheerenlanden
Sociaal Loket
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Of stuur een e-mail.

Wat gebeurt er daarna?

Als u een klacht heeft ingediend, belt een kwaliteitsmedewerker u binnen 10 werkdagen op. In dit gesprek zoekt u samen naar een oplossing. Dit kan telefonisch of we plannen nog een persoonlijk gesprek met u. Is er dan nog geen oplossing gevonden? Dan wordt de klacht volgens de wettelijk voorgeschreven wijze behandeld. Voor Jeugd geldt dat dit door een onafhankelijke partij moet gebeuren. Uw klacht wordt daarom overgedragen aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd Midden Nederland.

Bezwaar tegen een besluit van de gemeente

Een bezwaar betekent dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Neem dan eerst contact op met de desbetreffende medewerker om dit te bespreken. Krijgt u niet de gevraagde professionele ondersteuning of u vindt de toegekende ondersteuning te laag. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt hierover een brief sturen naar de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Meldingen, verzoeken, klachten.