Leerlingenvervoer

Voor sommige kinderen is reizen naar school lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben. Of omdat de afstand tussen thuis en school erg groot is. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over leerlingenvervoer. Daarnaast kunt u hier leerlingenvervoer aanvragen of wijzigen.

Aanvragen of wijzigen

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen of wijzigen. U heeft hier voor uw DigiD nodig.

Aanvragen of wijzigen leerlingenvervoer (Deze link gaat naar een externe website)

Voor wie

De regeling is bestemd voor leerlingen:

  • in het speciaal onderwijs (SO)
  • in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • die een basisschool met bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • met een handicap in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs

Leerlingen van scholen met een specifieke onderwijskundige richting (bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori) komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en voor welke vergoeding, hangt af van voorwaarden.

Afstand

De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet meer zijn dan zes kilometer. Als de school dichterbij staat, dan heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer. Deze grens van zes kilometer geldt niet voor een kind met een handicap.

Schoolkeuze

Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. De gemeente houdt daarbij rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een andere school dan de dichtstbijzijnde, dan krijgt u mogelijk minder of geen vergoeding voor leerlingenvervoer. Tenzij er een wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij de schoolkeuze.

Zelfstandigheid leerling

Ons uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar of ouder zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kunnen we van deze richtlijn afwijken. Heeft uw kind een handicap? Dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen.

Als u van mening bent dat uw kind dit niet kan, dan moet u een recente verklaring van een deskundige overleggen, zoals van een medisch specialist, orthopedagoog, psycholoog of psychiater. Het mag geen verklaring van uw eigen (huis)arts zijn. In deze verklaring staat welke medische beperkingen uw kind heeft bij het fietsen en/of reizen met openbaar vervoer waardoor het reizen naar en van school niet mogelijk is (ook niet onder begeleiding). Bij onduidelijkheid vragen wij u mee te werken aan een onafhankelijk (medisch)onderzoek.

De gemeente vindt het belangrijk dat u de zelfstandigheid van uw kind om zelf naar school te reizen, als dat mogelijk is, verbetert. Het kan zijn dat de gemeente daarover met u in gesprek gaat als u een aanvraag indient.

Hoogte vergoeding

We bekijken of uw kind kan fietsen, met het openbaar vervoer kan reizen of dat aangepast vervoer nodig is.

Vervoer met de fiets

De gemeente kijkt eerst of u kind alleen of samen met een begeleider op de fiets naar school kan gaan. Wanneer dat het geval is, is een kilometervergoeding mogelijk. Als er begeleiding nodig is, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Als de gemeente vindt dat begeleiding nodig is, dan wordt mogelijk een kilometervergoeding uitbetaald voor het kind en voor de begeleider.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet (onder begeleiding) met de fiets naar school? Dan kijkt de gemeente of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Als dit het geval is, dan kunt u een vergoeding voor het openbaar vervoer krijgen. Als blijkt dat begeleiding noodzakelijk is, worden de reiskosten voor de begeleider mogelijk ook vergoed.

Aangepast vervoer

Mogelijk kan uw kind niet (onder begeleiding) met de fiets of openbaar vervoer naar school. Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer (lees: besloten bus- of taxivervoer). De gemeente kan opstapplaatsen instellen.

Vervoer met eigen auto

Het is ook mogelijk dat u besluit dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, ontvangt u daarvoor een vergoeding.

Eigen bijdrage

Komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer en bezoekt uw kind het regulier basisonderwijs? Dan kan het zijn dan u een eigen bijdrage (dit heet drempelbedrag) moet betalen. Dit kan het geval zijn als uw kind bijvoorbeeld een reguliere basisschool bezoekt die meer dan 20 kilometer van uw woning ligt.

Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Om te bepalen of uw gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens moet u een inkomensverklaring bij de Belastingdienst aanvragen (Deze link gaat naar een externe website) en met uw aanvraag leerlingenvervoer meesturen.

Vragen

Kijk voor meer informatie op onze pagina Veel gestelde vragen over Leerlingenvervoer.

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u terecht bij het Sociaal Loket.