Leidinggevende horecabedrijf

Alle leidinggevenden van uw horecabedrijf moeten op uw vergunning staan. Lees hier hoe u ze kunt laten bijschrijven en uitschrijven.

Leidinggevende wijzigen (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Leidinggevende verplicht op de vergunning

Voordat een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf mag werken, controleert de gemeente of hij of zij voldoet aan alle eisen voor leidinggevenden in een horecabedrijf. Als dat zo is, wordt hij of zij bijgeschreven op uw vergunning.

Aanwezig als u open bent
Als uw bedrijf open is, moet altijd minimaal één van deze personen aanwezig zijn:

 • de eigenaar
 • de exploitant
 • een leidinggevende die is bijgeschreven op de vergunning.

Eisen leidinggevende

Voor de leidinggevende gelden deze eisen:

 • hij of zij moet minimaal 21 jaar oud zijn.
 • hij of zij moet integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag.
 • als u al­co­hol schenkt:
  • hij of zij moet een Verklaring Sociale Hygiene (SVH) hebben.
  • hij of zij mag niet onder curatele of bewindvoering staan.
 • hij of zij moet in Nederland mogen werken. Om in Nederland te mogen werken, moet de leidinggevende de nationaliteit hebben van een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Komt de medewerker uit Kroatië? Dan gelden de regels hieronder.

Overige nationaliteiten

Een leidinggevende uit Kroatië of een ander land dan hierboven vermeld, mag alleen in Nederland werken met een van deze papieren:

 • een verblijfsdocument met de aantekening: Arbeid is vrij toegestaan.
 • een officiële sticker in zijn of haar paspoort met de aantekening Arbeid is vrij toegestaan.
 • een geldige verblijfstitel. In dat geval moet de werkgever een geldige tewerkstellingsvergunning voor de medewerker hebben.

Bijschrijven Leidinggevende

U kunt een aanvraag doen om een of meer leidinggevenden bij te schrijven op uw horecavergunning.

Deze gegevens heeft u nodig:

 • gegevens aanvrager en horecabedrijf
 • persoonsgegevens en burgerservicenummer (BSN) van de leidinggevende

De nieuwe leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen. U vindt deze bij Eisen aan de leidinggevende.

Kopie identiteitsbewijs meesturen

Voor het bijschrijven van sommige buitenlandse leidinggevenden moet u een kopie van een identiteitsbewijs met foto inleveren. Dat gaat om mensen met een andere nationaliteit dan die van landen in de Europese Unie*, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. U kunt de kopie online via het formulier meesturen, of per post sturen aan de afdeling Horecavergunningen van het stadsdeel. Zet in dat geval de naam en het adres van de horecazaak erop.

*Met uitzondering Kroatië. Van medewerkers uit dit land moet u ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen.

Slecht levensgedrag

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol als het gaat om de openbare orde en veiligheid in en rondom het horecabedrijf. Zij moeten daarom integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag. Informatie van de politie, justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag.

Wanneer mag de medewerker als leidinggevende aan de slag?

 • Alcoholschenkend bedrijf: direct na het versturen van het online formulier krijgt u een bevestiging. Op dat moment mag de leidinggevende voorlopig aan de slag. Na de beoordeling van uw aanvraag neemt de gemeente een definitief besluit. Bij een positief besluit wordt de leidinggevende bijgeschreven op het Aanhangsel van uw Alcoholwetvergunning. Hij of zij mag dan de functie blijven vervullen. Bij een negatief besluit moet hij of zij deze functie neerleggen.
 • Alcoholvrij bedrijf: de leidinggevende moet eerst worden bijgeschreven op de exploitatievergunning. Pas daarna mag hij of zij aan het werk.

Uitschrijven leidinggevende

U kunt alleen leidinggevenden uitschrijven van uw horecavergunning op het moment dat u een of meer nieuwe leidinggevenden bijschrijft.

Deze gegevens hebt u nodig:

 • gegevens aanvrager en horecabedrijf
 • naam en geboortedatum van de leidinggevende

Kosten

Een aanvraag voor het wijzigen van leidinggevende kost € 110,45

(tarieven 2024)