Levenloos geboren kind aangeven

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.
Lees meer over de aangifte op de pagina over registratie van een levenloos kind op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Nodig

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
 • Als uw kindje niet in gemeente Vijfheerenlanden of de voormalige gemeenten Vianen, Zederik of Leerdam geboren is: de akte van geboorte (levenloos). Dit is niet verplicht, maar wij kunnen de registratie dan sneller voor u in orde maken; Als u die niet hebt dan vragen wij de akte bij de geboortegemeente op;
 • Eventueel uw trouwboekje zodat uw kindje daarin kan worden bijgeschreven;
 • Woont u in Vijfheerenlanden, maar is uw kindje in het buitenland geboren? Bel ons dan op, om te horen wat u het beste kunt doen.

Akte van geboorte (levenloos)

Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen, is een akte nodig. Als uw kindje levenloos ter wereld is gekomen, is dat een 'akte van geboorte (levenloos)'. Het maakt geen verschil of uw kind na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. U kunt de voor- en achternamen van uw kindje in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van u en uw partner. U kunt uw kindje ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.

Als u niet weet of er een akte is, dan moet dat voor u worden uitgezocht. Alleen de gemeente waar uw kindje geboren is, kan dat doen.

Als er nog geen akte is opgemaakt

Is de geboorte geweest in de voormalige gemeenten Vianen, Zederik of Leerdam of in de huidige gemeente Vijfheerenlanden, dan zijn er documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos ter wereld is gekomen zoals:

 • een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
 • een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.

Hebt u deze informatie niet? Dat geeft niet. Waarschijnlijk kan de gemeente u toch helpen. U krijgt dat te horen tijdens uw afspraak of u belt ons eerst op 088 - 599 7000.

Als u de akte wel heeft of weet dat deze is opgemaakt

Als u in de gemeente Vijfheerenlanden woont, maakt u een afspraak bij locatie Leerdam voor de registratie van uw kind in de BRP.

Voorwaarden

Doe de aangifte voor de begrafenis of crematie.

Kosten

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van uw kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis.

U kunt een kopie van de akte aanvragen. Dat kost € 16,60 (2024). De akte zelf blijft eigendom van de gemeente.

Bijzonderheden

 • Het is niet verplicht om het kindje bij uw persoonsgegevens te laten opnemen. U kiest zelf of u dit wilt.
 • Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen. Dit kan alleen persoonlijk, op afspraak, bij de balie van burgerzaken (niet per post en niet per mail).
 • U kunt uw keuze altijd weer wijzigen.
 • Als u niet in Nederland woonde en hier niet ingeschreven stond toen uw kindje werd geboren, kunt u uw kindje niet in de BRP registreren.
 • Als u sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond hebt, kunt u uw kindje niet in de BRP registreren. Uw persoonsgegevens zitten dan niet in de BRP, dus uw kindje kan daar ook niet aan toegevoegd worden.

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kindje wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie opgestuurd. Ook ziet u uw kindje als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Ik heb jaren geleden een levenloos geboren kind gekregen Kan ik nu nog aangifte doen?

U kunt nog aangifte doen. Het kindje wordt dan opgenomen in het overlijdensregister van de gemeente. De gemeente neemt het kindje niet op in de Basisregistratie Personen (BRP).