Lokaal Hitteplan

Het Lokaal Hitteplan is een verdere uitwerking van het Nationaal Hitteplan (Deze link gaat naar een externe website).

Door klimaatverandering wordt het steeds warmer in Nederland. Dit heeft ook gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van mensen.

Veel mensen ervaren bij langdurige warmte ‘hittestress’, met klachten als concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en huidproblemen.

Ook is uitdroging en oververhitting – vooral bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met hart- en vaatziekten - een risico bij langdurige hitte. Symptomen van uitdroging en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot sterfte.

De basisregels zijn:

 • Drink voldoende
 • Houd uw woning koel
 • Kijk naar de invloed van medicijnen bij hitte

Doelen

Het Lokaal Hitteplan is een verdere uitwerking van het Nationaal Hitteplan.

Het hoofddoel is het beheersen van gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte:

 • Het voorkomen, beperken en aanpakken van hitte-gerelateerde gezondheids- en welzijnsproblemen, ziekte en sterfte, en het bevorderen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
 • Het beschrijven van rollen en taken voor de deelnemende partijen op het moment dat het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd, zodat kwetsbare inwoners tijdens hitte perioden worden bereikt.
 • Het bieden van een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling van betrokken lokale organisaties, om de zorg voor kwetsbare bewoners in de gemeente te verbeteren.
 • Het bieden van concrete maatregelen.
 • Het zoveel mogelijk versterken van de doelgroepen zelf, wat betreft kennis en samen- of zelfredzaamheid.

Mensen die kwetsbaar zijn voor hitte

Bij het Lokaal Hitteplan – Gezondheid staan de mensen centraal die extra kwetsbaar zijn voor hitte:

 • Ouderen (vooral 75+’ers)
 • Mensen met een chronische aandoening of medicijngebruik
 • (Zeer) jonge kinderen
 • Mensen met overgewicht
 • Mensen die langdurig buiten actief zijn zoals festivalgangers, wandelaars of sporters, mensen die buiten werken etc.

Het plan is gericht op de gemeenschappelijke inzet van de gemeente, de GGD en maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen, kerken die de kwetsbare inwoners ondersteunen, wijkcentra en bibliotheken, en sportverenigingen. Het Lokaal Hitteplan legt ook een relatie met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Gefaseerde aanpak

De aanpak in het hitteplan is gebaseerd op vier fasen:

 1. In de voorbereidingsfase (maart-april) is er afstemming en voorbereiding met alle betrokken organisaties.
 2. In de voorwaarschuwingsfase (mei – juni) worden alle betrokken professionals geïnformeerd over de afspraken uit het lokale hitteplan.
 3. De waarschuwingsfase is tijdens de activatie van het Nationaal Hitteplan. Het lokaal hitteplan is actief en er wordt van de betrokken organisaties verwacht dat zij zich inzetten om ongemak en hittestress te voorkomen.
 4. De evaluatiefase vormt de brug naar het volgende jaar, waarin de cyclus zich herhaalt.

In iedere fase van het hitteplan heeft elke stakeholder per actie een eigen rol. Dit kan zijn actualiseren, informeren, controleren, onderzoeken en/of organiseren. De rol per actie hangt af van de stakeholder en de fase.