Lokale lastenmeter

Als u in Vijfheerenlanden woont of er een bedrijf heeft, betaalt u gemeentelijke belastingen. Met de Lokale Lastenmeter Vijfheerenlanden kunt u berekenen hoe hoog deze belastingen zijn.

Lokale lastenmeter (Deze link gaat naar een externe website)

Let op!Let op: deze versie van de Lokale Lastenmeter is helaas nog niet volledig toegankelijk volgens de toegankelijkheidsnorm, zoals vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Er wordt samen met de leverancier van de Lokale Lastenmeter gewerkt om deze rekenhulp volledig te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm.

Zo werkt de Lokale Lastenmeter

  • U berekent uw gemeentelijke belastingen met de lokale lastenmeter aan de hand van uw situatie.
  • U kunt de gemeentelijke belastingen die u in Vijfheerenlanden moet betalen vergelijken met die van andere gemeenten.
  • U kunt u zien wat de gevolgen zijn als belastingen worden verhoogd, verlaagd of afgeschaft.