Lokale lastenmeter

Als u in Vijheerenlanden woont of er een bedrijf heeft, betaalt u gemeentelijke belastingen. Met de Lokale lastenmeter kunt u berekenen hoe hoog deze belastingen zijn.

Lokale lastenmeter (Deze link gaat naar een externe website)

Let op!Let op: deze versie van de Lokale lastenmeter voldoet nog niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. We werken hier samen met de leverancier aan.

Zo werkt de Lokale Lastenmeter

  • Zo werkt de Lokale lastenmeter
  • U berekent uw gemeentelijke belastingen met de lokale lastenmeter aan de hand van uw situatie.
  • U kunt de gemeentelijke belastingen die u in Vijfheerenlanden moet betalen vergelijken met die van andere gemeenten.
  • U kunt u zien wat de gevolgen zijn als we belastingen verhogen, verlagen of afschaffen.