Meldpunt ongewenste verhuurpraktijken

Woont u in een huurhuis van een particuliere verhuurder in onze gemeente en loopt u tegen ongewenste verhuurpraktijken aan? Dan kunt u dat bij ons melden.

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer bevoegdheden om huurders te beschermen en ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Dit heeft alleen betrekking op particuliere verhuurders.

(Kandidaat)huurders met klachten over woningcorporaties in onze gemeente (Fien Wonen, Habion, Kleurrijk Wonen, Lekstede Wonen of Woonzorg Nederland) kunnen terecht bij de betreffende corporatie.

De zeven regels waaraan een verhuurder moet voldoen zijn:

 • Niet discrimineren.
 • Niet intimideren.
 • Maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen.
 • Geen onredelijke servicekosten vragen.
 • Een schriftelijk huurcontract maken.
 • De huurders schriftelijk informeren over:
  • rechten en plichten.
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt.
  • contactgegevens van de verhuurder.
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag.
  • de servicekosten.
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Om buitenlandse werknemers beter te beschermen moeten verhuurders zich aan extra regels houden. Een huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Ook moet de verhuurder de huurders schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur.

Melden

Bent u in aanraking gekomen met ongewenst verhuurgedrag van een particuliere verhuurder en wilt u hiervan melding maken?
Dan kunt u per post of digitaal een melding indienen bij de gemeente.

Post

Gemeente Vijfheerenlanden
College van B&W
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Digitaal

info@vijfheerenlanden.nl

Bij een melding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres van de huurwoning
 • Omschrijving van de melding

Wij zullen uw melding vertrouwelijk in behandeling nemen. Er wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld met vervolgens een terugmelding aan u.