Nederlander worden

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kan dat op twee manieren: naturalisatie of optie. U kunt bij uw aanvraag ook voor uw minderjarige kinderen de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Voor beide aanvragen kunt u een afspraak maken via 088 - 599 7000.

Voorwaarden

U kunt naturalisatie aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • vijf jaar of langer achter elkaar in Nederland woont
 • bent ingeburgerd en een inburgeringsdiploma heeft
 • in de afgelopen vijf jaar niet in de gevangenis heeft gezeten of een andere straf of hoge boete heeft gehad

Meer informatie over naturalisatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Deze link gaat naar een externe website).

Met optie kunt u sneller Nederlander worden. Maar niet iedereen kan optie aanvragen. U kunt optie aanvragen als u:

 • sinds uw geboorte in Nederland woont
 • in Nederland geboren en staatloos bent en hier minimaal drie jaar achter elkaar heeft gewoond
 • minderjarig bent en door een Nederlander bent erkend. Deze persoon heeft de afgelopen drie jaar voor u gezorgd
 • in de afgelopen 5 jaar niet in de gevangenis heeft gezeten of een andere straf of hoge boete heeft gehad.

Meer informatie over optie op de website van de IND (Deze link gaat naar een externe website).

Komt u uit de EU, EER of Zwitserland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Kosten

Kosten naturalisatieprocedure
Soort Kosten 2024
Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1.023,00
Naturalisatieverzoek samen met partner € 1.305,00
Meenaturaliseren minderjarig kind € 151,00
U bent staatloze of vergunninghouder asiel € 760,00
U bent staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1.044,00

Kosten optieprocedure
Soort Kosten 2024
Optieverzoek 1 persoon € 217,00
Optieverzoek samen met partner € 370,00
Meeopterend minderjarig kind € 24,00

Hoe het werkt

 • Vraagt u naturalisatie aan? Dan stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de IND. De IND beslist binnen twaalf maanden over uw aanvraag.
 • Vraagt u optie aan? Dan beslist de gemeente beslist binnen dertien weken over uw aanvraag.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging om naar de naturalisatieceremonie te gaan.
 • Bij de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.
 • Als u Nederlander geworden bent, kunt u een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart bij de gemeente aanvragen.

Meer weten

Informatie over Nederlander worden op de website van de IND (Deze link gaat naar een externe website)