Nederlander worden

U wilt de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dat kan op twee manieren:

 • de naturalisatieprocedure
 • de optieprocedure

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag voor naturalisatie. Gemeenten beslissen over de optie. U kunt de aanvraag ook voor uw minderjarige kinderen doen.

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u ook een uitnodiging om naar de naturalisatieceremonie te gaan. Dit is verplicht voor mensen van 16 jaar en ouder. Zorg dat u binnen 1 jaar na de beslissing naar de naturalisatieceremonie gaat. Bij de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.

U krijgt niet automatisch een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Deze vraagt u apart bij ons aan. Dit kan nadat u Nederlander bent geworden.

Voorwaarden

Voor naturalisatie zijn de voorwaarden bijvoorbeeld:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U bent ingeburgerd en heeft een inburgeringsdiploma.
 • U heeft in de afgelopen 5 jaar niet in de gevangenis gezeten of een andere straf of hoge boete gehad.

Voor optie zijn de voorwaarden bijvoorbeeld:

 • U woont sinds uw geboorte in Nederland.
 • U bent geboren in Nederland en heeft hier minimaal 3 jaar achter elkaar gewoond.
 • U bent minderjarig en door een Nederlander erkend. Deze persoon heeft de afgelopen 3 jaar voor u gezorgd.
 • U heeft in de afgelopen 5 jaar niet in de gevangenis gezeten of een andere straf of hoge boete gehad.

Kijk voor de uitgebreide regels op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (Deze link gaat naar een externe website) (IND).

Komt u uit de EU/EER of Zwitserland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Kosten

Kosten naturalisatieprocedure
Soort Kosten 2024
Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1.023,00
Naturalisatieverzoek samen met partner € 1.305,00
Meenaturaliseren minderjarig kind € 151,00
U bent staatloze of vergunninghouder asiel € 760,00
U bent staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1.044,00

Kosten optieprocedure
Soort Kosten 2024
Optieverzoek 1 persoon € 217,00
Optieverzoek samen met partner € 370,00
Meeopterend minderjarig kind € 24,00

(tarieven 2023)

Bijzonderheden

Meer weten?

Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (Deze link gaat naar een externe website) (IND) over Nederlander worden.

Aanvraag

Voor het maken van een afspraak voor een aanvraag naturalisatie/optie kunt u contact opnemen via 088 - 599 7000.

Termijn

Wij sturen een advies en uw aanvraag voor naturalisatie door naar de IND. De IND beslist binnen 12 maanden nadat zij uw aanvraag heeft ontvangen. De koning ondertekent het besluit.

De optieprocedure gaat sneller. Wij beslissen binnen 13 weken of u Nederlander kunt worden.