Kennisgeving Regionale Energiestrategie (RES) herijking

17 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden maakt bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de herijking van de Regionale Energiestrategie van de RES regio U16 vanaf donderdag 18 januari tot en met vrijdag 1 maart 2024 ter inzage ligt.

In 2021 heeft de gemeente samen met andere Utrechtse gemeenten afspraken gemaakt over duurzame energie. Daarbij is ook afgesproken om in 2025 te bekijken of het nodig is om deze afspraken te actualiseren, ook wel de RES herijking genoemd. Hiervoor doen we gezamenlijk een milieuonderzoek (planMER) in onze regio. De eerste stap is deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat we gaan onderzoeken en
tot in welk detailniveau.

Inzien

U kunt de NRD inzien op Energie Regio Utrecht (Deze link gaat naar een externe website) en in onze gemeentehuizen tijdens de openingstijden van onze receptie.

Reageren kan op de volgende manieren:

  • Via de website van Energie Regio Utrecht (Deze link gaat naar een externe website).
  • Door een mail te sturen naar zienswijzeRES@utrecht.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’.
  • Door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders gemeente Vijfheerenlanden per adres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht (Postbus U10) onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’.