Dorpswoonvisie voor Nieuwland afgerond

8 februari 2024

Het college van Vijfheerenlanden heeft een dorpswoonvisie voor Nieuwland vastgesteld. De dorpswoonvisie geeft het ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van de kern. Samengevat geeft de dorpswoonvisie aan waar in de toekomst gebouwd kan worden en welke voorwaarden daaraan gesteld worden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen zoals de randweg, verkeersveiligheid, groen en ruimte voor ondernemen aan de orde. De dorpswoonvisie vormt daarmee ook een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven.

Drie thema’s

De dorpswoonvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met de bewoners. De volgende 3 thema’s staan centraal:

  1. De grote behoefte aan woningen voor Nieuwlanders, met name voor jongeren en ouderen.
  2. Verbetering van de voorzieningen door in te zetten op een multifunctioneel centrum.
  3. De verkeersdruk in het dorp.

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om hieraan bij te dragen.

VHL-plein en raadsvergadering

Op 29 februari 2024 wordt de dorpswoonvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad op het VHL-plein. Op 5 maart 2024 buigt de raad zich over de dorpswoonvisie. Op 21 maart neemt zij hierover een besluit.