Omgevingsvisie vastgesteld

3 april 2024

De Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 geldt, verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 februari 2024 (agendapunt 7.3) (Deze link gaat naar een externe website) is de gemeenteraad van Vijfheerenlanden akkoord gegaan met de Omgevingsvisie gemeente Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden. De visie beschrijft de toekomstrichting voor het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (uw woning en alles daaromheen) in de gemeente Vijfheerenlanden. Over mogelijkheden om te wonen, werken, ontspannen, ondernemen, maar ook op een gezond, duurzaam en veilig leefklimaat. De omgevingsvisie vormt de voorwaarde voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, beleid in de toekomst en het omgevingsplan (eerder het bestemmingsplan).

De omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en hierop zijn zienswijzen opgestuurd. De omgevingsvisie is daarop aangepast. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer informatie

We hebben een website Omgevingsvisie (Deze link gaat naar een externe website), waarin alles wat in de visie staat te lezen is.