Verbouwing gemeentehuis Vijfheerenlanden in Leerdam gaat door

26 april 2024

De gemeenteraad van gemeente Vijfheerenlanden gaat akkoord met de plannen om het gemeentehuis in Leerdam ingrijpend te verbouwen. Gisteravond besloot de gemeenteraad het geld hiervoor beschikbaar te stellen. Hiermee kan de verbouwing van het huidige gemeentehuis in Leerdam starten.

Voorbeeldfoto nieuwe gemeentehuis in Leerdam

Ruime meerderheid akkoord

De gemeenteraad was enthousiast over het ontwerp van het gemeentehuis. Het wordt een functioneel en gastvrij gebouw voor inwoners en medewerkers van de gemeente. Ook krijgt de bibliotheek een mooie onderkomen in het pand. De financiën waren voor de gemeenteraad echter een heet hangijzer. Een deel van de raad was van mening dat niet helder is geworden wat er nu wel en niet is meegenomen in de kosten. Ook was een deel niet te spreken over het gelopen proces. Een ruime meerderheid van de raad ging uiteindelijk akkoord met het plan. Hiermee komt er 26 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van het gemeentehuis in Leerdam, met een jaarlijkse exploitatielast van ruim 3 miljoen. Wel verzocht de gemeenteraad het college nogmaals om goed op het geld te letten, te proberen goedkoper uit te komen en de raad ieder kwartaal te informeren.

Start bouw

Nu het licht voor het nieuwe gemeentehuis op groen staat, kan de gemeente verder met de technische uitwerking van het plan en het voorbereiden van de zoektocht naar een aannemer. De gemeente verwacht dat de verbouwing in het eerste kwartaal van 2025 kan starten. Daarom worden de medewerkers vanaf eind 2024 in de gemeentehuizen in Vianen en Meerkerk, en twee locaties in Meerkerk en Leerdam gehuisvest. Met de verbouwing van het gemeentehuis in Leerdam ontstaat er voldoende ruimte voor de ambtenaren om in één gemeentehuis te werken. De gemeente hoopt begin 2027 haar intrede in het verbouwde gemeentehuis in Leerdam te nemen.