Reisdocumenten en rijbewijzen naar Vianen

15 mei 2024

Gemeente Vijfheerenlanden past haar dienstverlening aan om inwoners sneller te kunnen helpen. Door een grote toename in de aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen loopt de wachttijd op voor inwoners die een balieafspraak bij de gemeente willen maken. Om de wachttijd te verkorten kunnen inwoners vanaf 3 juni 2024 voor het aanvragen en afhalen van producten als reisdocumenten en rijbewijzen alleen terecht in het gemeentehuis in Vianen. De locatie in Vianen is daarvoor vijf dagen én een avond per week open.

Meer afspraken mogelijk

Vanuit de wet is het verplicht om bij de aanvraag en afgifte van officiële documenten, zoals de reisdocumenten en het rijbewijs, minimaal drie medewerkers van burgerzaken te betrekken. Dit is om onder andere fraude te voorkomen. De drie locaties van de gemeente in Vianen, Leerdam en Meerkerk maken dit organisatorisch lastig. Door de bundeling van het aanvragen en uitgeven van deze producten in Vianen kunnen de medewerkers optimaal worden ingezet. Daardoor komen er veel meer mogelijkheden voor inwoners om afspraken te maken aan de balie. Er komen per week ongeveer 200 extra afspraakmogelijkheden in Vianen. Dit verkort de wachttijd aanzienlijk. Hierdoor kunnen inwoners sneller geholpen worden. Ook kan de gemeente de spoedprocedure blijven bieden, waardoor inwoners tussen 24 tot 48 uur over hun reisdocument of rijbewijs kunnen beschikken.

Digitaal

Voor andere producten van burgerzaken, bijvoorbeeld aangifte van geboortes en erkenningen, kunnen inwoners nog steeds terecht in Meerkerk en Leerdam. Voor mensen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, is - net als nu - maatwerk mogelijk.
Het is bovendien mogelijk om een aantal zaken digitaal te regelen, zoals het verlengen van het rijbewijs en aangifte van geboortes.

Meer reizen

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat een aantal inwoners verder moet reizen als ze een reisdocument of rijbewijs nodig hebben. Inwoners zijn echter bereid om iets verder te reizen als ze eerder terecht kunnen. Bovendien is een rijbewijs of reisdocument over het algemeen tien jaar geldig, waardoor inwoners hiervoor niet zo vaak op het gemeentehuis hoeven zijn. De gemeente is van mening dat de voordelen van de snelle afspraken opwegen tegen de nadelen van het extra reizen.