Ondertekening convenant Woningaanpassingen

24 mei 2024

Op maandag 13 mei 2024 hebben wethouders Bel en Meijdam een handtekening gezet onder het convenant Woningaanpassingen. Dit deden zij samen met mevrouw Tukker van Fien Wonen, de heer van Dalen van KleurrijkWonen en de heer de Groot van LEKSTEDEwonen.

Het convenant dat is gesloten tussen de gemeente en de drie grote woningcorporaties is om afspraken te maken over het aanbrengen, bekostigen en onderhouden van voorzieningen. Vooral in algemene ruimte van sociale huurwoningen.

Het convenant zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid in de werkwijze rondom woningaanpassingen. Hiermee wordt de afstemming tussen corporaties en gemeente makkelijker gemaakt. Het doel is om aanvragen sneller te kunnen uitvoeren, wat de zelfredzaamheid van de inwoners vergroot.

Daarnaast zorgt het convenant er ook voor dat de kosten voor het verwijderen van voorzieningen worden beperkt. Bij het verlaten van een woning worden de voorzieningen in de algemene ruimte niet verwijderd. Met als belangrijkste reden het voorkomen van kapitaalvernietiging.