Onderzoek naar sociale kwaliteit en leefbaarheid in Vijfheerenlanden

24 mei 2024

Begin juni valt bij zo’n 9.900 inwoners uit verschillende wijken en dorpen in Vijfheerenlanden een uitnodigingsbrief op de mat. De gemeente nodigt inwoners uit mee te doen aan een onderzoek naar de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Vijfheerenlanden.

Voelen inwoners zich veilig? Eenzaam? Financieel redzaam? Met de antwoorden op deze vragen kan de gemeente het sociale beleid en de manier van werken verder verbeteren. Het onderzoekt wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Dimensus.

Monitor Sociale Kracht

‘Dit onderzoek, de ‘Monitor Sociale Kracht’, voeren we dit jaar voor de vierde keer uit.’, zegt Myra van der Gronden van gemeente Vijfheerenlanden. ‘Ook in 2018, 2020 en 2022 hielden we dit onderzoek onder toevallig gekozen inwoners. Elke keer worden steeds dezelfde vragen gesteld. Zo kunnen de antwoorden met elkaar worden vergeleken.’

“Wij nodigen inwoners van harte uit om de vragenlijst in te vullen.”, vervolgt Myra. Meedoen kan op verschillende manieren: via internet, op papier of per telefoon. “De verwerking van de uitkomsten gebeurt volstrekt anoniem. Antwoorden zijn niet te koppelen aan een naam of adres.”

Benchmark regio Utrecht

Er zijn meer gemeenten in de regio Utrecht die dit onderzoek uitvoeren. Hierdoor krijgt de gemeente ook in beeld of de uitkomsten van de gemeente Vijfheerenlanden anders zijn dan van de regiogemeenten.

Al deze informatie helpt de gemeente uiteindelijk om beter (sociaal) beleid te maken en uit te voeren.

Voorbeelden van uitkomsten van het onderzoek uit 2022 zijn:

  • In Hoef en Haag participeren de meeste inwoners door het hebben van betaald werk, het volgen van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk of actief zijn in het vrijwilligersleven. In deze wijk zijn inwoners ook het meest financieel redzaam.
  • In Zijderveld hebben inwoners de meeste hulp en aandacht voor buren gehad. Dit heeft men bijvoorbeeld gedaan door een oogje in het zeil te houden of hulp bij boodschappen doen te verlenen.
  • In Schoonrewoerd voelen inwoners zich met minst eenzaam. Daarbij is de sociale cohesie hier het hoogst.
  • In Leerdam Oost en Schoonrewoerd wordt de leefbaarheid het hoogst ervaren.
  • De staat van de openbare ruimte wordt het meest positief beoordeeld door inwoners van Hoef en Haag.
  • In Everdingen en Zijderveld voelt men zich het meest veilig. In deze wijken wordt ook de minste sociale overlast ervaren.
  • Inwoners uit Ameide / Tienhoven en Schoonrewoerd zetten zich vaker dan gemiddeld in als vrijwilliger en doen dit ook vaker intensief.
  • In Nieuwland en Hoef en Haag zetten inwoners zich relatief vaak in voor buurtpreventie, het meedenken met de gemeente over de toekomst van de buurt of het organiseren van een activiteit in de buurt.
  • In Hei- en Boeicop zijn inwoners het meest weerbaar. Dit betekent dat zij goed kunnen reageren op tegenslagen, moeilijke tijden of veranderingen.