MFV Hagestein naar De Boomgaard

6 juni 2024

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besloot woensdag 5 juni 2024 dat het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Hagestein naar locatie De Boomgaard gaat, en niet naar de locatie van De Stuwruiters. De raad kiest voor een locatie in het groen, dicht bij de kern van Hagestein.

Verdeeld

Het college gaf in het raadsvoorstel de voorkeur aan de locatie van De Stuwruiters. “We hebben de verkeersveiligheid het zwaarst laten wegen”, zegt wethouder Kees Bel. “Dat is bij locatie De Stuwruiters beter te regelen”. De raad koos echter voor locatie De Boomgaard aan de Vogelenzangseweg. Bel kan prima leven met deze keuze. “Het was een moeilijke beslissing. Beide locaties hebben voor- en nadelen”, zegt Bel. “De inwoners van Hagestein zijn verdeeld over de wat de beste locatie is. We realiseren ons dat een deel van de inwoners blij is met de keuze voor De Boomgaard en een ander deel juist teleurgesteld. Ook de raad was niet unaniem. Maar ik ben blij dat de knoop is doorgehakt en dat we door kunnen.”

Haast

Dat de gemeente door kan met de ontwikkeling van MFC Hagestein is belangrijk. Op 1 juli 2027 moet de school die in het MFC wordt gehuisvest, opgeleverd worden. Anders is extra tijdelijke huisvesting nodig. Dit brengt veel extra kosten met zich mee.

Multifunctioneel centrum

In het MFC komen naast de school een kinderdagopvang, een peuterspeelgroep, een Buitenschoolse opvang, een dorpshuis en een sportzaal. De school vervangt de huidige Mr. Vosschool in Hagestein. Het onderbrengen van deze functies in één gebouw maakt het mogelijk de ruimtes van de school en het dorpshuis voor meerdere doelen te gebruiken.

Wilt u de raadsvergadering terugkijken/ -luisteren of het besluit nalezen? Kijk dan op de website van de gemeenteraad (bij agendapunt 7.6 (Deze link gaat naar een externe website)).