Veiligheidscontrole van bomen

10 juni 2024

Vorige week is firma Hoefakker namens gemeente Vijfheerenlanden in de kernen Leerdam, Schoonrewoerd en Kedichem gestart met het controleren en snoeien van bomen.

“Bomen zijn erg waardevol voor onze gemeente.”, aldus de beheerder openbare ruimte van gemeente Vijfheerenlanden. “Ze zorgen voor een groene buurt. Daarnaast vinden vogels en insecten er hun voedsel en kunnen ze er schuilen en nestelen. Dat willen we graag zo houden.”

20.000 bomen in beheer van gemeente

Binnen Vijfheerenlanden zijn ongeveer 20.000 bomen in beheer van de gemeente. Om de omgeving veilig en de bomen gezond te houden, worden bomen een keer per drie jaar gecontroleerd. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk adviesbureau. Het adviesbureau registreert de boom, boomsoort, stamdiameter en hoogte. Daarnaast geeft het bureau een advies of een boom gesnoeid moet worden.

Snoeien op risicoadvies

“In de gemeente snoeien we op risicoadvies. We kijken hierbij naar het risico dat een boom vormt voor een onveilige situatie. Wat een onveilige situatie is hangt af van waar een boom staat en hoe de boom eruit ziet. Dit betekent dat we niet iedere boom in de straat snoeien.”

Tijdens de controle worden de bomen in drie categorieën ingedeeld. Bomen zonder gebreken, attentiebomen en risicobomen. De bomen die vallen in de categorie attentiebomen worden vervolgens niet driejaarlijks maar jaarlijks gecontroleerd. Zo houdt de gemeente goed zicht op de conditie van de boom. Bij risicobomen zijn snoeimaatregelen nodig om de situatie weer veilig te maken. Als een boom ziek of erg aangetast is kan deze ook worden verwijderd. Zo houdt de gemeente de openbare ruimte veilig. De snoeimaatregelen starten in het najaar van 2024.

In 2023 zijn de bomen in Vianen, Zijderveld, Hoef & Haag, Hagestein en Everdingen gecontroleerd. In 2025 worden de bomen in Meerkerk, Ameide, Nieuwland, Leerbroek, Lexmond, Tienhoven en Hei- en Boeicop gecontroleerd.