Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

21 juni 2024

Zoveel mogelijk huurders betaalbaar laten wonen, het zorgen voor voldoende huurwoningen en bijzondere woonvormen, verduurzaming en gezond en veilig wonen; dat zijn de belangrijkste speerpunten uit de afspraken die huurdersorganisaties, de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties (Fien Wonen, LEKSTEDEwonen en KleurrijkWonen) met elkaar hebben gemaakt.

Deze grote opgaven gaan zij samen aanpakken. Hiervoor hebben zij prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn nu ondertekend en voor de komende twee jaar vastgelegd.

Samenwerken voor prettig wonen in Vijfheerenlanden

Alle partijen willen er zijn voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Dit doen zij door intensief met elkaar samen te werken en te weten hoe zij elkaar kunnen versterken. Door gezamenlijke prestatieafspraken te maken, is duidelijk wat er moet gebeuren en weten ze wat ze van elkaar kunnen verwachten. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat:

  1. De gemeente en de woningcorporaties kijken waar zij kosten kunnen verlagen en waar maatwerk mogelijk is.
  2. De gemeente en woningcorporaties nagaan waar versnelling van nieuwbouw mogelijk is.
  3. Er concrete afspraken komen voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen.
  4. Gezamenlijk de energiearmoede aangepakt wordt.
  5. De gemeente en woningcorporaties de leefbaarheid in wijken verbeteren, door bijvoorbeeld wijkacties en gesprekken met huurders.

De huurdersorganisaties verenigd in de werkgroep Vijfheerenhuurders, zijn heel blij dat er nieuwe afspraken liggen. Voorzitter Leo Smit van de Vijfheerenhuurders: Met de komst van het huidige college van B&W zijn de huurders nu echt gelijkwaardig betrokken, wat mede heeft geleid tot dit mooie resultaat. We blijven toekomstgericht actief om het beste resultaat voor de sociale huurders te blijven behalen.

Wethouder Teus Meijdam is blij met de afspraken: “De prestatieafspraken zijn in korte tijd en in goede samenwerking tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeente tot stand gekomen. Dat geeft mij het vertrouwen dat we met elkaar de afspraken even voortvarend zullen uitvoeren en daarmee resultaten zullen boeken.

Een mooie erkenning van de samenwerking

De ondertekening van de prestatieafspraken is ook een erkenning van de samenwerking tussen de partijen. Huurderorganisaties, woningcorporaties en gemeente zetten zich met een volwaardige samenwerking in voor een toekomstbestendige, vitale, aantrekkelijke en duurzame woningvoorraad.

Bent u benieuwd naar de volledige inhoud van de prestatieafspraken 2024? Deze staan bij de ingekomen stukken (12 juni 2024) voor de Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid (Deze link gaat naar een externe website)