Energiebesparing en armoedebestrijding werkt!

24 juni 2024

De afgelopen periode heeft Vijfheerenlanden fors ingezet op de aanpak van energiearmoede. Deze inwoners wonen vaak in een woning met een lager energielabel. Hierdoor moeten de bewoners hogere energiekosten betalen, terwijl zij weinig te besteden hebben.

Door de woningen duurzamer te maken en hun energieverbruik te verlagen, helpen we inwoners voor langere tijd in hun portemonnee. De meer zelfredzame huishoudens worden niet vergeten.

Alle inwoners kunnen samen met een energiecoach kijken hoe zij energie kunnen besparen. In de slechtst geïsoleerde woningen zijn gratis isolerende maatregelen getroffen. Vanaf het najaar komen er (collectieve) isolatieacties voor iedereen in de gemeente. Zo ontstaat er een structurele verbetering in de energetische kwaliteit van woningen, dalen de energielasten en zetten zij een eerste stap naar een energiezuinige woning.

Een succesvolle start in 2023

In 2023 zijn de energiecoaches gestart met het helpen van de meest kwetsbare huishoudens. Zij keken samen met de bewoners in een huisbezoek wat er in de woning kon worden verbeterd. Denk aan slimme meters, radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen en nog veel meer. Deze kleine energiebesparende maatregelen werden door de gemeente gratis aangeboden. Door de adviezen van de energiecoach in combinatie met bewuster omgaan met energie, kan een gezin tot 600 euro per jaar op hun energierekening besparen. Dit kan een wezenlijk verschil maken voor mensen met een smalle beurs.

Witgoed-ruilactie 2024

Bewoners konden een energieslurpend apparaat zoals een koelkast of een wasmachine, omruilen voor een apparaat met een groen energielabel. De oude apparaten zijn meteen uit de markt gehaald. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door lokale ondernemers.

Dineke Blok van Electro World: “We kijken terug op een mooi en positief project. Wat een drukte bracht het met zich mee, zoveel orders en evenzoveel waardering! Regelmatig moest ik google translate raadplegen om tot een goed gesprek te komen.”

Ook Afternet is blij een steentje bij te hebben kunnen dragen: “ Het doet ons goed dat we de inwoners die net iets minder te besteden hebben samen konden helpen aan een nieuw en vooral energiezuinig witgoed apparaat. Van dichtbij hebben wij kunnen zien dat deze mensen het ook echt kunnen gebruiken. Al met al een zeer geslaagd project!”

Duizenden mensen geholpen

Wethouder Shalandra Hitipeuw vertelt enthousiast: “De resultaten van onze inspanningen zijn positief. Voor 2.000 huishoudens hebben we 312 ton CO2 bespaard per jaar en 144.336 kWh aan elektriciteit. Ons initiatief heeft al 2.000 fixbezoeken opgeleverd, ruim 380 energiecoach adviezen, de plaatsing van 3.143 ledlampen, 2.568 meters radiatorfolie, 444 waterbesparende douchekoppen, en meer dan 200 energiezuinige witgoed apparaten. Gemiddeld zijn er 9 tot 10 maatregelen per woning genomen.”

Bewoners zijn blij met dit initiatief:

  • ”Een heel goed initiatief om kleinschalig en persoonlijk mensen te ondersteunen om bewuster met energie om te gaan.”
  • "Fijn dat de gemeente deze mogelijkheid biedt."

Wij gaan door

Onze energiecoaches helpen inwoners kosteloos met advies op maat: Welk apparaat kan het beste vervangen worden en waar in de woning is energie te besparen? Ook helpen zij met subsidie aanvragen. Daarnaast worden de energiecoaches ingezet op bewustwording, gedragsverandering, en het ontzorgen van inwoners. De coaches zijn nu ook opgeleid om isolatie-afwijkingen op te sporen met een warmtebeeldcamera. Wethouder duurzaamheid Joop van Montfoort: de energiecoaches doen heel goed werk. Alle energie die niet opgewekt hoeft te worden is de beste besparing. Kijk voor meer informatie op de website van het energieloket Jouw Huis Slimmer (Deze link gaat naar een externe website)."

Een energiecoach vertelt enthousiast: “Ik kwam bij een jong stel omtrent een oude koelkast. Al van verre zag ik dat deze aan vervanging toe was. Maar wat me vooral opviel was de chaos/ vervuiling in het huis. Heb ze gevraagd of ze financieel enige ondersteuning nodig hadden vanuit de gemeente. Dit was niet nodig. Heb het wel intern doorgegeven. Als energiecoach kom je achter de deuren en kan je ook signaleren.”

Duurzame woningen worden steeds belangrijker. We moedigen zowel huurders als woningeigenaren aan om deel te nemen aan onze energiebesparingsinitiatieven. Ook organiseren we gedurende het jaar diverse isolatieacties voor al onze inwoners. Zo starten in het najaar de collectieve acties voor isolerende maatregelen.

Meer informatie

Meer informatie volgt binnenkort via de communicatiekanalen van de gemeente.

De gemeente is blij met de resultaten en de reacties op de aanpak van energiearmoede. De gemeente wil daarom de energiecoaches structureel gaan inzetten. Daarbij kunnen we nog steeds nieuwe energiecoaches gebruiken. Word (vrijwillige) energiecoach en draag bij aan een duurzamere toekomst. Kijk op onze pagina Duurzaam wonen.