Toekomstperspectief sportcentrum Berenschot en Het Dak

5 juli 2024

In Leerdam zijn al ruim 40 jaar Sportcentrum Berenschot (sporthal en zwembad) en cultureel maatschappelijk centrum Het Dak in gebruik.

Na al die jaren zijn beide voorzieningen sterk verouderd. Dat betekent dat de gemeente Vijfheerenlanden keuzes moet gaan maken over het toekomstperspectief van sportcentrum Berenschot en Het Dak. De gemeente Vijfheerenlanden zet nu de eerste stap richting dat toekomstperspectief.

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2024 akkoord gegeven om enkele scenario’s uit te werken voor de toekomst van de accommodaties van sport en cultuur aan de Tiendweg in Leerdam (sportcentrum Berenschot en Het Dak).

In diezelfde raadsvergadering heeft gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de instandhouding van de accommodaties Sportcentrum Berenschot en Het Dak. Daarbij zullen sterk verouderde installaties worden vervangen.

Quick scan naar een buitenzwembad

Ook werd een motie door de hele gemeenteraad aangenomen om een quick scan uit te voeren naar de mogelijke realisatie van een buitenzwembad in combinatie met de vernieuwingen van Berenschot en Het Dak te Leerdam. De uitkomsten van de quick scan zullen tegelijkertijd voorgelegd worden met de uitwerking van de scenario’s voor de vernieuwingen van Berenschot en Het Dak in het 1e kwartaal van 2025.

Het college gaat aan de slag met de uitvoering van deze motie. Uit de quick scan zal in het eerste kwartaal van 2025 blijken of en op welke manier een buitenzwembad op deze locatie haalbaar is.

Sportcentrum Berenschot en Het Dak

Berenschot en Het Dak vervullen al meer dan 40 jaar een essentiële rol als het gaat om sporten en genieten van cultuur. In Berenschot leert de jeugd van Leerdam al decennia lang zwemmen en is het de thuishaven van verschillende sportverenigingen. Het Dak biedt al sinds jaar en dag onderdak aan onder meer muzikale, culturele en maatschappelijke evenementen.

U kunt de stukken nalezen bij de agenda van de raadsvergadering van 4 juli 2024 punten 6.5 en 7.5 (Deze link gaat naar een externe website).