Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Wilt u buiten deze route deze gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De Omgevingsdienst regio Utrecht voert deze taak voor ons uit. U kunt uw aanvraag voor ontheffing rechtstreeks indienen bij de Omgevingsdienst door te klikken op de betreffende gemeente via het Omgevingsloket van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Deze link gaat naar een externe website).
Voor het indienen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Op de website van de Omgevingsdienst regio Utrecht vindt u de Routekaarten gevaarlijke stoffen (Deze link gaat naar een externe website). Op de weg is deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14).

Lees voor meer informatie de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Deze link gaat naar een externe website). Het overzicht van de routeplichtige stoffen vindt u in bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 4, tabel 1.