Over de Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om u zo lang mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid.

Dit betekent dat u ondersteuning kunt krijgen om:

  • zo lang mogelijk zelfstandig uw huishouden te voeren;
  • uzelf binnen en buiten uw woning te verplaatsen;
  • uzelf binnen de gemeente Vijfheerenlanden te verplaatsen;
  • uw sociale contacten te bezoeken.

We gaan altijd uit van uw eigen mogelijkheden en van de mogelijke ondersteuning door uw familie, vrienden, buren en kennissen. Ook ondersteuning door een bestaande (vrijwillige) organisatie, zoals welzijnsorganisaties of andere instanties, is mogelijk. Kijkt u hiervoor bij ‘lichte algemene ondersteuning (0-100 jaar)’.

Lukt dit niet of niet helemaal, dan kan de gemeente u helpen bij het vinden van een oplossing.

Aanmelden

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Zorgwetten

Wilt u informatie over de verschillende zorgwetten dan is er een digitale folder beschikbaar. Hierin wordt zorgvuldig uitgelegd hoe de zorgwetten in elkaar zitten. De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden in de folder beschreven. Voor meer informatie én de folder kunt u kijken op de website van KansPlus (Deze link gaat naar een externe website).

Lees voor meer informatie: