Parkeren

Vaak kunt u gratis parkeren in Vijfheerenlanden. Op drukke plekken geldt betaald parkeren, een blauwe zone of parkeren voor vergunninghouders. Bewoners en bedrijven kunnen hiervoor een Parkeervergunning of -ontheffing aanvragen.

Bent u tijdelijk aan het werk in een gebied waar een parkeervergunning nodig is? Bijvoorbeeld als aannemer, schilder, verhuizer of installateur? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Deze dient twee weken voor gebruik aangevraagd te worden.

Kosten

Kosten parkeervergunning/ -ontheffing
Soort Kosten 2024
Parkeervergunning voor één jaar € 130,40
Ontheffing parkeren in parkeerschrijfzone of
tijdelijke parkeerontheffing
€ 32,80
Ontheffing parkeren voor vergunninghouder
van de weekmarkt Leerdam
€ 57,60

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? Dan mag u in Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen. U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk drie uur blijven staan.

Verder zijn er een aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten, deze vindt u in detail terug op de website van Ongehinderd (Deze link gaat naar een externe website) (deze website opent in een nieuw tabblad).

Parkeerlocaties Leerdam

Gratis parkeren

Er zijn twee grote gratis parkeerterreinen in de buurt van het centrum van Leerdam:

 • Voorwaartsveld
 • Parkeerterrein naast het NS-station

Blauwe zone

Op plekken waar de blauwe zone geldt, mag u kort gratis parkeren als u een parkeerschijf gebruikt. Dit zijn populaire plekken in de buurt van winkels.

 • Kerkstraat: maximaal 1 uur
 • Vlietskant: maximaal 1 uur

Betaald parkeren

Op drukke plekken in het centrum geldt betaald parkeren met een maximale parkeertijd van 2 tot 12 uur:

 • Vrijheidsstraat: maximaal 12 uur
 • Ambtsplein: maximaal 12 uur
 • Oranje Nassaulaan Noord: maximaal 4 uur
 • Oranjeplein: maximaal 2 uur
 • Markthof: maximaal 2 uur
 • Meent-Westzijde: maximaal 2 uur
 • Bolwerk: maximaal 2 uur
 • Oranje Nassaulaan Zuid: maximaal 2 uur

Betaald parkeren geldt op de volgende dagen en tijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur, vanwege koopavond

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de gemeente Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen.

U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk maar drie uur blijven staan.

Storing betaalautomaten melden

Een storing aan de betaalautomaten melden? Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week via 020 - 462 0455 of servicedesk@taxameter.nl.

Parkeerlocaties Vianen

Gratis parkeren

Er zijn drie grote gratis parkeerterreinen in de buurt van het centrum van Vianen:

 • P1 Kanaalweg
 • P2 Sluiseiland
 • P3 Zomerdijk

Blauwe zone

In het centrum van Vianen en op de Lijnbaan geldt een blauwe zone. Hier mag u met een parkeerschijf maximaal 1,5 uur parkeren.

Handhaving foutparkeren

Daar waar de overlast het grootst is, zetten we gericht handhaving in om de overlast terug te dringen. Op locaties waar de overlast niet ernstig is, zetten we minder handhaving in. Bij problemen die een gevaar vormen voor de veiligheid op straat treden we zo snel mogelijk op. De gemeente handhaaft het meest waar de overlast het grootst is. Mensen die fout parkeren riskeren een boete.

Bron van ergernis

Fout geparkeerde auto’s zijn een van de grootste bronnen van ergernis voor bewoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op de stoep, op laad- en losplekken of op gehandicaptenparkeerplaatsen; op bruggen en brugvleugels en langs geparkeerde auto’s op de rijbaan. Het levert naast ergernis ook vaak verkeersonveilige situaties op.

Boete

Mensen die betrapt worden op fout parkeren krijgen een boete. Een boete bedraagt in 2024 € 76,70.
De gemeente kan hinderlijk geparkeerde auto’s wegslepen. Dit kost minimaal € 373,-.

Een melding betekent niet een controle of heterdaad

Na een melding of klacht controleren we niet meteen. Er zijn veel meldingen naast de geplande controles. Wanneer we een melding wel controleren, komt het geregeld voor dat de gemelde foutparkeerder al weer vertrokken is.

Melden nuttig

Toch is het zeer nuttig om te blijven melden. Meldingen zijn nodig om overlast in beeld te krijgen. Ze maken voor de gemeente zichtbaar waar sprake is van structurele problemen.

Wegsleepregeling

Op 13 december 2022 heeft de raad van de gemeente Vijfheerenlanden de Wegsleepverordening gemeente Vijfheerenlanden 2023 (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld.

Dat betekent dat in opdracht van het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen direct kan worden opgetreden tegen foutgeparkeerde voertuigen door ze weg te laten slepen. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen waarbij onbevoegd wordt geparkeerd op laad- en loshavens, taxistandplaatsen, marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke.

Locatie weggesleept voertuig

Voertuigen worden weggesleept naar:

Hoofdvestiging Kooijman Takel & Berging B.V.
Stuartweg 5
4131 NH Vianen

of andere Kooijmanvestigingen in de buurt van de locatie waarvan is weggesleept.

Kooijman is bereikbaar via 0183 - 621 262.

Kosten

De kosten voor het wegslepen en het in bewaring houden van het voertuig zullen bij de eigenaar van het voertuig in rekening worden gebracht.