Persoonsgebonden budget Wmo

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, begeleiding of hulp(middelen) kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, door wie en wanneer u hulp krijgt of welk hulpmiddel u koopt.

Met de hulp of het hulpmiddel dat u inkoopt moet u wel het doel bereiken waarvoor de gemeente u het pgb geeft. Met de zelftest van Per Saldo ontdekt u of u de vaardigheden heeft om een pgb te beheren. U kunt een pgb aanvragen bij het sociaal loket van onze gemeente via:

Doe de pgb-test (Deze link gaat naar een externe website)

Voorwaarden 

 • Een pgb kunt u gebruiken voor hulp in de vorm van:
  • begeleiding
  • dagbesteding 
  • kortdurend verblijf of respijtzorg (eventueel om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen)
  • huishoudelijke ondersteuning 
  • een hulpmiddel of voorziening die u zelf wilt aanschaffen 
 • U heeft de vaardigheden die nodig zijn om een pgb te beheren.
 • U moet uitleggen waarom u een pgb wilt. 
 • U kunt bewijzen dat de hulp, begeleiding of het hulpmiddel dat u wilt inkopen van goede kwaliteit is. Het moet veilig zijn, goed werken en goed bij u passen. 
 • U schrijft alle afspraken op in een plan.

Kosten 

 • U betaalt maximaal € 20,60 per maand per huishouden aan het CAK (Deze link gaat naar een externe website). U betaalt geen eigen bijdrage voor een rolstoel en collectief vervoer.
 • Als u meerdere vormen van Wmo-hulp krijgt, blijft de maximale eigen bijdrage
 • € 20,60 per maand per huishouden.
 • Bent u verzekerd via de collectieve zorgverzekering van de gemeente? Dan kunt u het abonnementstarief declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Hoe het werkt 

 • Een medewerker komt bij u thuis om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en wat u verder moet doen. U krijgt een persoonlijk cliëntplan om in te vullen.
 • Krijgt u een pgb voor ondersteuning? Dan koopt u daarvan zelf uw hulp in. U bent dan opdrachtgever of werkgever. U sluit zelf de contracten af. Dat werkt als volgt: 
  • U sluit een zorgcontract af met zorgverleners of leveranciers. 
  • U stuurt de zorgovereenkomst of het contract op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (Deze link gaat naar een externe website). 
  • U dient de declaraties in bij de SVB. Dat kan een factuur, declaratie of vast maandloon zijn. 
  • De SVB betaalt de zorgverlener. 
  • De SVB verzorgt het budgetoverzicht. Hiermee hebben de gemeente en u inzicht in de uitgaven en hoeveel budget er nog over is.