Programma wijk- en dorpsgericht werken

De gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar een mooie, toegankelijke gemeente te zijn. Een gemeente die luistert naar haar inwoners, die inwonersinitiatieven stimuleert en een gemeente die samenwerking opzoekt met haar inwoners en ondernemers. Als gemeente nemen wij dit erg serieus. Er mag dan ook van ons verwacht worden dat we op inwoners afstappen, dat we graag meedenken, dat we iedereen goed op de hoogte houden en dat we altijd duidelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan.

In ons programma wijk- en dorpsgericht werken schenken we hier volop aandacht aan. Dit zijn de vijf pijlers waar vanuit de gemeente Vijfheerenlanden werkt:

Identiteit

Wijk- en dorpsgericht werken betekent dat we ons aansluiten bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of gehele stad. Niet wij als overheid bepalen wat er goed is voor de samenleving, maar de samenleving zelf geeft aan waar de behoefte ligt. Geen enkel dorp, wijk of stad is hetzelfde en dat waarderen we. Dit betekent dat we constant op zoek gaan naar maatwerk. Wat goed werkt in bijvoorbeeld Leerdam West werkt zeer waarschijnlijk niet in Lexmond. Deze manier van werken vraagt een flexibele houding van de organisatie en het bestuur.

Gebiedskennis

Op straat, op de bouwplaats, in het natuurgebied, op het schoolplein of bij de mensen thuis: daar gebeurt het! Gebiedskennis doe je niet op achter je computer, maar buiten. Wie weet het beste hoe het reilt en zeilt in de straat? Uiteraard de inwoners zelf. Onze inwoners weten veel van het gebied en zijn de gebiedsexperts van onze gemeente. Daar maken we nog te weinig gebruik van. Gebiedskennis is essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Deze kennis is buiten te vinden is, daar moeten we zijn. Het verrijkt ons beleid en onze projecten.

Energie

Waar energie onder de mensen is, is organisatie- en wilskracht aanwezig. Energie inspireert en mobiliseert; mensen sluiten zich graag aan bij een positieve (of negatieve) kracht. Een gemotiveerde groep mensen leidt vaak tot initiatieven. Met een verbeterde leefomgeving, een socialere gemeenschap en daarmee een krachtigere samenleving als gevolg. Als gemeente zoeken we deze energie op en stimuleren deze.

Vertrouwen

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners en initiatiefnemers goede ideeën hebben voor hun buurt en het ontvangen geld goed besteden. Andersom werkt hetzelfde; werk je als inwoner samen met de gemeente, dan mag je er op vertrouwen dat we ons inzetten voor je initiatief.

Leren

Een open, onderzoekende houding en denken in mogelijkheden past bij wijk- en dorpsgericht werken. We maken hier als organisatie tijd voor. Het evalueren van gelopen (participatie)trajecten zijn hier ook onderdeel van.

Programmamanager

Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het team van de wijkambassadeurs via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl.