Dorpswoonvisie Everdingen

De gemeente Vijfheerenlanden stelt een dorpswoonvisie op voor Everdingen. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Everdingen is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren maken we een dorpswoonvisie. Een dorpswoonvisie is nodig voor het dorp en de gemeente. Ook dient de dorpswoonvisie om toestemming te krijgen voor het bouwen van woningen van de Provincie Utrecht.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door LOS stadomland. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Februari Inwerken en voorbereiden participatie
  • Participatie voorbereiden met dorpsteam
Maart/april Het dorp in
  • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
Mei/juni Verwerken van alle inbreng in een visie
  • In afstemming/samen met inwoners
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
Juli/augustus Stukken gereed maken voor besluitvorming.
September Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)