Dorpswoonvisie Everdingen

De gemeente Vijfheerenlanden stelt een dorpswoonvisie op voor Everdingen. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Everdingen is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren is een dorpswoonvisie nodig. De vitaliteit, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het dorp staan in de dorpswoonvisie centraal. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld verkeer, natuur en ontmoetingsruimte.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door LOS stadomland. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Dorpsavond 18 juni 2024

Graag nodigen we u op dinsdag 18 juin 2024 uit voor de tweede dorpsavond over de dorpswoonvisie Everdingen. Op deze avond in Dorpshuis ‘t Knooppunt gaan we samen aan de slag met ideeën voor de visie. Het bureau LOS trapt af met een presentatie over de toekomstige vraagstukken en de eerste ideeën voor de visie. Daarna gaan we samen in groepen aan de slag om de ideeën verder uit te werken in verschillende workshops. U hoeft zich voor de avond niet aan te melden.

Waar: Dorpshuis ‘t Knooppunt
Wanneer: dinsdag 18 juni 2024
Programma:

 • 19.00 uur - Inloop
 • 19.15 uur - Welkomstwoord en presentatie
 • 20.00 uur - Samen aan de slag!
 • 21.30 uur - Afsluiting

Participatiemomenten

 • 18-06-2024: Dorpsavond
 • 10-04-2024: Dorpsavond
 • 03-04-2024: LOS op bezoek

Verslagen

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Februari Inwerken en voorbereiden participatie
 • Participatie voorbereiden met dorpsteam
Maart/april Het dorp in
 • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • woensdag 3 april 2024 LOS op bezoek
  • woensdag 10 april 2024 dorpsavond
 • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
Mei/juni Verwerken van alle inbreng in een visie
 • In afstemming/samen met inwoners
  • Dinsdag 18 juni 2024 dorpsavond
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
Juli/augustus Stukken gereed maken voor besluitvorming.
September Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)