Dorpswoonvisie Kedichem

De gemeente Vijfheerenlanden stelt een dorpswoonvisie op voor Kedichem. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Kedichem is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren maken we een dorpswoonvisie. Een dorpswoonvisie is nodig voor het dorp en de gemeente. Ook dient de dorpswoonvisie om toestemming te krijgen voor het bouwen van woningen van de Provincie Utrecht.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door Rho Adviseurs. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Participatiemomenten

  • Van 20 april tot en met 12 mei 2024: invullen enquête die onder alle woonadressen in het dorp is verspreid.
  • 05-03-2024: Van 16.00 tot 17.30 uur een dorpswandeling met de leden van het dorpsteam.

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Februari Inwerken en voorbereiden participatie
  • Participatie voorbereiden met dorpsteam
Maart/april Het dorp in
  • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
Mei/juni Verwerken van alle inbreng in een visie
  • In afstemming/samen met inwoners
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
Juli/augustus Stukken gereed maken voor besluitvorming.
September Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)