Dorpswoonvisie Lexmond

De gemeente Vijfheerenlanden gaat een dorpswoonvisie opstellen voor Lexmond. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Lexmond is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren is een dorpswoonvisie nodig. Een dorpswoonvisie is niet alleen nodig voor het dorp en de gemeente, maar dient ook ter onderbouwing voor het mogen bouwen van woningen, waarvoor toestemming nodig is van de Provincie Utrecht.

In Lexmond liggen meerdere initiatieven: het bouwen van woningen, het verplaatsen/uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen, het terugbrengen van verkeer in de dorpskern door middel van een randweg en er zijn ook nog ontwikkellocaties binnen de bebouwde kom.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door LOS stadomland. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht 'Dorpswoonvisie voor Lexmond afgerond'

Participatiemomenten

 • 27-02-2024: VHL-plein (Deze link gaat naar een externe website)
 • 04-12-2023: Inloopavond
 • 29-11-2023: Bijeenkomst met dorpsteam
 • 24-11-2023: Wintersfeermarkt (afgelast)
 • 08-11-2023: Inloopavond
 • 01-11-2023: Inloopavond
 • 23-10-2023: Bijeenkomst met dorpsteam
 • 12-09-2023: Dorpsavond
 • 26-08-2023: Jaarmarkt
 • 21-08-2023: Startbijeenkomst

Verslagen

Planning


Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
 • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
 • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
 • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
 • In afstemming/samen met inwoners
 • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Het beoogde resultaat is een gedragen dorpswoonvisie, van, voor en door inwoners.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.