Dorpswoonvisie Lexmond

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen heeft bureau LOS een dorpswoonvisie opgesteld op de toekomst van Lexmond..

In de dorpswoonvisie staan de volgende 5 speerpunten centraal:

 1. Een dorp waar het fijn wonen is voor jong en oud.
 2. Een veilig en goed bereikbaar dorp.
 3. Een groen dorp midden in het groene hart.
 4. Een levendig dorp waar we elkaar kennen en samenleven.
 5. Een dorp waar we samen kunnen ondernemen.

In de visie is aangegeven waar volgens de inwoners in de toekomst gebouwd kan worden en onder welke voorwaarden.

De visie is vastgesteld op 21 maart 2024. Daarmee schaart de gemeente zich achter de visie van de inwoners.

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht 'Ontwikkeling woningbouw Lexmond'

Participatiemomenten

 • 27-02-2024: VHL-plein (Deze link gaat naar een externe website)
 • 04-12-2023: Inloopavond
 • 29-11-2023: Bijeenkomst met dorpsteam
 • 24-11-2023: Wintersfeermarkt (afgelast)
 • 08-11-2023: Inloopavond
 • 01-11-2023: Inloopavond
 • 23-10-2023: Bijeenkomst met dorpsteam
 • 12-09-2023: Dorpsavond
 • 26-08-2023: Jaarmarkt
 • 21-08-2023: Startbijeenkomst

Verslagen

Planning


Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
 • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
 • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
 • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
 • In afstemming/samen met inwoners
 • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om bij te dragen aan de toekomst van Lexmond. Hoe draagt u bij?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.